Sisekaitseakadeemia Narva kolledž rajatakse Kerese tänavale, ehitus läheb maksma 12,8 miljonit eurot

 (5)
1. september Sisekaitseakadeemias
Foto: Heiki , Rebane

Sisekaitseakadeemia Narva kolledž rajatakse Tartu ülikoolile kuuluvale krundile Kerese 14. Krundil asuvad praegu ülikooli kolledži endine hoone, ühiselamu ning staadion. Ehitus läheb maksma 12,8 miljonit eurot.

Siseminister Andres Anvelti sõnul võidavad sel moel SKA kolledži rajamisest mõlemad osapooled. „Paranevad ülikooli tudengite elamistingimused ja lisandub sportimisvõimalusi, akadeemia õppurid saavad aga ülikooli kolledžis vabaaineid võtta.

"Samuti saab Narva südalinnas üks krunt taas korda,“ sõnas siseminister.

Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik ütles, et kolledžil on potentsiaali kujuneda väga heaks koostöönäiteks riigi ja Narva linna ning kahe kõrgkooli, Tartu ülikooli ja sisekaitseakadeemia, vahel.

Uude kompleksi tulevad õppe- ja tööruumid, majutuskohad ning treening- ja spordiruumid. Kolledži rajamine on tihedalt seotud narvalastega, sest lisaks tudengitele saavad uut lasketiiru kasutada näiteks kohalikud laskesuusatajad, samuti jääks linnaelanikele avatuks loodetavasti rajatav ujula. Ujula ehitus sõltub valitsuse otsusest.

Sisekaitseakadeemia Narva kolledži rajamine toetab SKA seniseid arengusuundi, andes kadettidele uusi praktika- ja juba teenistuses olevatele inimestele enesetäienduse võimalusi ning tõhustades sisekaitseõpet Ida-Virumaa gümnaasiumites. Samuti on akadeemial plaan tuua Narva osa piirivalve- ja tolliõppe mooduleid.

Seotud lood:

Tulevikus saab Ida-Virumaale praktikale suunata igal aastal kuni 400 kadetti, lisaks hakkab õppima Narvas kuni 50 kadetti. Uus kolledž saab olema Eestis ainulaadne, kuna see ühendab kõikide sisekaitse erialade praktikad ja kadetid. Sisekaitseakadeemia Narva kolledžiga luuakse piirilinna 20 uut töökohta.

Kolledži ehituse kogukulu on hinnanguliselt 12,8 miljonit eurot, millest poole saab eeldatavasti katta olemasolevate varade müümise ja eelarvesse juba planeeritud vahenditega. Puuduolevale osale tuleb leida katteallikad riigieelarvest.