Sisekaitseakadeemia koolitab ametnikke korruptiivset käitumist vältima

 (4)
Sisekaitseakadeemia koolitab ametnikke korruptiivset käitumist vältima
SisekaitseakadeemiaFoto: Rene Suurkaev

Sisekaitseakadeemia koostöös Riigi Tugiteenuste Keskusega viib riigi- ja kohalike omavalitsuse ametnikele ning riigiga kokku puutuvate äriühingute esindajatele läbi koolitussarja, mille sisu on korruptiivse käitumise ennetamine ja teadlikkuse tõstmine korruptsiooniriskidest.

Sisekaitseakadeemia täiendusõppe keskuse juhataja Aire Luts-Vähejausi sõnul on koolituste eesmärk suurendada teadlikkust korruptsiooniriskidest ja tugevdada korruptsioonivastast hoiakut kogu riigis.

«Korruptsioonivastase seaduse või karistusseadustiku mittetundmine ei vabasta vastutusest niikuinii, kuid meie jaoks on oluline, et lisaks õigusaktide tundmisele tunnetaksid inimesed oma hoiakutes ja käitumises alati seda eetilist piiri, mida ületades sisuliselt juba käitutaksegi ebaseaduslikult, ebaeetiliselt ja korruptiivselt,» möönab Luts-Vähejaus.

Tema sõnul on eriti oluline koolitada kohalike omavalitsuste ametnikke, kus eksimised tekivad kergesti just teadmatusest või kohalikest oludest, ka väikesest kogukonnast.

Koolitustel kõneldakse ja diskuteeritaksegi selle üle, kuidas tunda ära ja lahendada tööalaseid eetilisi dilemmasid ja korruptsiooniohtlikke situatsioone.

Sisekaitseakadeemia plaanib tänavu läbi viia 16 koolituspäeva. Nendel osalevad riigiteenistujad, vallavanemad, linnapead, valla- ja linnavalitsuse liikmed, riigi ja kohaliku omavalitsuse hallatavate asutuste töötajad, valla- ja linnavolikogude liikmed, samuti riigi- ja kohaliku omavalitsuse osalusega MTÜ-de ja sihtasutuste liikmed ning äriühingute töötajad.

Koolituspäevad toimuvad Tallinnas, Tartus ning esmakordselt ka Pärnus ja Rakveres. Täpsem info koolituste toimumisest leiab akadeemia kodulehelt koolituskalendris.