Simsoni leer on Toobali ja Laasi väljaviskamise asjus valmis minema kohtuni

 (34)
Repsi väljaviskamine
Mailis Repsi väljaviskamineFoto: Delfi/Eesti ajalehed

Järgmisel Keskerakonna juhatuse istungil tahavad Kadri Simsoni leeri keskerakondlased, et Keskerakonna juhatus käituks vastavalt põhikirjale ja viskaks kuriteos süüdi mõistetud Priit Toobali ja Lauri Laasi erakonnast välja. Kui juhatus otsustab seda siiski mitte teha, siis ei kavatse Simsoni leer seda nii jätta, vaid kavatseb tõstatada teema erakonna liikmete seas, volikogus ja vajadusel ka kohtus.

Eelmise aasta sügisel jõustus nii Toobali kui Laasi suhtes süüdimõistev kohtuotsus. Samal ajal lahvatas Keskerakonnas võimuvõitlus, kus riigikogu keskfraktsiooni juht Kadri Simson esitas väljakutse erakonna pikaajalisele esimees Edgar Savisaarele. Savisaar jäi napilt peale ja nimetas erakonna peasekretäriks uuesti oma toetaja Toobali.

Keskerakonna põhikiri nägi varem ette, et kuriteos süüdi mõistetud erakonna liikmed visatakse erakonnast välja ja erakonna juhatus kinnitab selle. Sügisesel Keskerakonna kongressil muudeti põhikirja nii, et erakonna juhatus võis, aga ei pidanud kurjategijaid välja viskama.

Äriregister seda põhikirjamuudatust aga ei kinnitanud, sest selle vastuvõtmise poolt hääletas liiga vähe kongressi delegaate. Seega jäi kehtima vana põhikiri, mille kohaselt kurjategijad tuleb erakonnast välja visata. Keskerakonna juhatuse Savisaare leeri kuuluvad inimesed on peale seda aga teatanud, et ka vana põhikirja järgi on juhatusel õigus väljaviskamist mitte kinnitada ehk Toobal ja Laasi saavad seaduslikult erakonnas olla.

Seotud lood:

Erakonna liikmed, volikogu, kohus

Keskerakonna juhatuse liige Mailis Reps pole sellise tõlgendusega nõus. Kõigepealt ootavad ja loodavad nad, et Keskerakonna juhatus teeb selles küsimuses mõistliku otsuse, järgib põhikirja ja arvab Toobali ja Laasi välja.

"Peasekretäri väljaarvamine pole meie valik, vaid põhikiri eeldab seda. Kui juhatus ei järgi põhikirja, on see väga ohtlik pretsedent," kommenteeris Reps.

Millal järgmine juhatuse istung tuleb, pole veel teada. Sel reedel seda ei tule, võibolla järgmisel ehk 20. mail. Teada saab juhatusest Repsi sõnul kaks päeva enne selle toimumist. Ta aga ei välistanud, et juhatust lükatakse veel edasi, sest juhatuse kokkukutsumine on paindlik, vastavalt arutamisel olevatele teemadele.

Kui juhatus ei otsusta Toobali ja Laasi väljaviskamise kasuks, on järgmine võimalus tutvustada olukorda laiemalt erakonna liikmetele ja küsida nende arvamust. Seejärel saab pöörduda küsimusega Keskerakonna volikogu poole, sest volikogu on juhatusest kõrgem organ. Kui ükski neist võimalustest soovitud tulemust ei anna, on võimalik ka kohtusse pöördumine.

Savisaare palk kahtlane

Reps polnud nõus ka Toobali seisukohaga Edgar Savisaare palga osas. Nimelt selgus, et Keskerakond maksab Savisaarele riigikogu liikme palka. Juhatuse Simsoni leeri inimesed kavatsevad juhatuse istungil ka selle kohta küsida, sest nad ei mäleta, millal juhatus sellise otsuse vastu võttis ja leiavad, et mittetulundusühingute seadus ei luba MTÜ juhatusel MTÜ juhatuse liikmele palka määrata, vaid selle otsuse peab tegema MTÜ üldkogu.

Toobal väitis eile, et probleemi ei ole. "See oleks probleem, kui ta saaks töötasu juhatuse liikme lepinguga, Savisaarega on aga sõlmitud tööleping. Iga MTÜ võib sõlmida juhatuse liikmega töölepingu," väitis Toobal eile.

Simsoni leer viitas aga täna jurist Paul Paasi arvamusele, et kuna Savisaar on juhatuse liige, pidi Keskerakonna kongress siiski igal juhul tema palkamise heaks kiitma.

Toobali jutt sellest, et Savisaarega on sõlmitud tööleping, pole Paasi hinnangul oluline. "Töölepingu sõlmimise puhul on tegemist tehinguga juhatuse liikme ja MTÜ vahel. Vahet pole, missuguse tehinguga on tegemist," teatas Paas.