Sidesegaja võib Kalle Klandorfi kabinetis olla, kui seda ei kasutata ja see tekkis sinna iseenesest

 (130)
Kalle Klandorf oma kabinetis.
Kalle Klandorf oma kabinetis.Foto: Andres Putting

Kui salapärane ese Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi kabinetis oli elektroonilise side segaja, siis on seaduserikkumisega tegu vaid juhul, kui segajat ka kasutati. Kui tegu oli dekoratiivse elemendiga, mis tekkis kabinetti iseenesest, on kõik seadusega kooskõlas.

Tehnilise järelevalve amet nendib, et Eestis on elektroonilise side seadusega keelatud jammeri ehk segaja kasutamine, müümine ning maale toomine. Ameti peadirektori asetäitja Priit Soom ütles Delfile, et jammeri omamine, valdamine, kandmine kehtiva õiguse kohaselt keelatud ei ole, mistõttu puudub TJA-l ka alus abilinnapea kabinetist leitud jammeri suhtes menetluse algatamiseks.

"Tagantjärgi jammeri kasutamise tuvastamine ei ole võimalik," nentis Soom.

"Tehnilise järelevalve amet on seisukohal, et keelatud peaks olema ka jammeri omamine, ettepanekud vastava muudatuse tegemiseks regulatsioonis on ettevalmistamisel," ütles ameti pressiesindaja Anu Võlma.

Klandorf ise ütles kaamerasilma ette jäänud viie antenniga seadme kohta, et ta ei tea, mis see on ja kuidas see tema kabinetti sattus. Riigile raadioseadmete segajaid valmistava OÜ Rantelon arendusdirektori, TTÜ emeriitprofessor Andres Taklaja hinnangul on Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi kabinetis pildile jäänud segaja mõeldud lutikate segamiseks.

Seotud lood:

Kehtiva elektroonilise side seaduse kohaselt on raadiosageduste piiramine (st jammeri ehk segaja kasutamine) lubatud üksnes avaliku korra ja riigi julgeoleku tagamise eesmärgil. Seaduses on ammendavalt nimetatud ära institutsioonid ja juhtumid, kes ja millal raadiosidet võivad piirata. Raadiosidet on õigus piirata kaitseväel riigikaitselist tähtsust omava tähistatud objekti territooriumil, vanglal vangla territooriumil, vabariigi valitsuse kriisikomisjonil hädaolukorra piirkonnas ning sisejulgeolekut tagaval asutusel kõrgendatud turvameetmeid nõudva sündmuse julgestamiseks ning plahvatuse tõkestamiseks võimaliku plahvatuse piirkonnas. Muudel juhtudel on raadioside piiramine keelatud.

Sel aastal on Maksu- ja Tolliamet saatnud TJA-le kontrollimiseks 1 seadme, mis osutus jammeriks ja selle maale toomine keelati ära. See seade oli pärit Hongkongist. Seadmed, mida maale ei lubata, hävitatakse või saadetakse saatjale tagasi.