Septembris alustab tegevust Tallinna spordikool

 (7)
ERKI NOOLE SPORDIKOOL
Foto on illustratiivneFoto: Rauno Volmar

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule otsuse eelnõu, mille kohaselt asutatakse 1. aprillil k.a. Tallinna spordi- ja noorsooameti huvikool Tallinna spordikool.

Linnapea Edgar Savisaare sõnul on linna eesmärk anda asutavas spordikoolis mitmekülgset spordihuviharidust 7–19- aastastele lastele ja noortele, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna linn.

"Spordikool kasutab õppetöö ja treeningute läbiviimiseks linna oma spordibaase kvalifitseeritud treenerite juhendamisel, kooli ülesandeks on korraldada süstemaatilist õppe- ja treeningtööd lastele," ütles Savisaar.

"Treener saab töötasu ja talle on tagatud sotsiaalsed garantiid. Treener saab pühenduda treeningtööle – püstitatud tööeesmärkide saavutamisele ja laste võimete arendamisele ega pea tegelema lisatööga," selgitas Savisaar. "Ka lapsevanemale on spordikooli õppemaks soodsam kui praegu spordiklubides makstav summa, see annab kõigile lastele parema võimaluse sporditegevuses osaleda."

Ühtlasi sõnas linnapea, et spordikooli loomine ei tähenda, et tegutsevad eraspordiklubid kaovad. "Linn jätkab eraspordiklubide toetamist endises mahus," märkis Savisaar.

Seadusest tulenevalt peab spordikool tegema koostööd spordiklubidega, kuna omavalitsuse allasutused ei saa olla spordialaliidu liikmed ning seetõttu ei saa osaleda alaliidu korraldatavatel võistlustel. Loodavas spordikoolis põhineb õppe- ja kasvatustegevus plaanipärasel ja regulaarsel õppe- ja treeningtööl kolmes spordimeisterlikkuse astmes: algettevalmistuse aste, õppe-treeningaste ja meisterlikkuse aste. Spordikoolis on 14 spordiala: on judo, jäähoki, kergejõustik, korvpall, käsipall, laskesuusatamine, maadlus, male, poks, sulgpall, suusatamine, uisutamine, võimlemine ja võrkpall.

Spordialade valikul on lähtutud ala tuntusest ja populaarsusest Tallinnas tasandil ning ala kuulumisest olümpiamängude kavva ja/või kuulumist Tallinnas eelisarendatavate spordialade nimistusse. Lähtuvalt alade valikust ning harrastajate arvust on kavandatava spordikooli õpilaste arvuks planeeritud 3500 ja treenerite arvuks 50. Väljastpoolt Tallinna haldusterritooriumi võetakse huvikooli õppureid vabade kohtade olemasolul.

Tallinna spordi- ja noorsooameti huvikooli Tallinna spordikooli juhib direktor, kes kinnitab asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise korra. Spordikooli töötajad võetakse tööle avaliku konkursi korras.