Selgus käes: inimesed saidki kalli raha eest petta. Linnamäe firma müüs tulikalleid maske, millel polnudki kaitseklassi

 (158)
Kui maski kandmine võimaldab leevendada kehtivaid piiranguid, oleks valmis kohustuslikus korras avalikes siseruumides maski kandma 73% elanikest.
Kui maski kandmine võimaldab leevendada kehtivaid piiranguid, oleks valmis kohustuslikus korras avalikes siseruumides maski kandma 73% elanikest. Foto: Ilmar Saabas

Maaletooja Semetron ja hulgimüüja Magnum müüsid maske võltsitud dokumentide alusel. Maske tuli turule ligi kolm miljonit. Praegu pole veel selge, kui palju neist pahaaaimamatud eestlased ära ostsid

Mai lõpus sai enam kui kuu aega kestnud uurimine läbi, Semetron ei suutnud kuidagi tõendada, et nende “tolmulappidel” oleks mingigi kaitseklass ja väljastas ettekirjutuse.

Selles seisab must valgel kogu vastik lugu, kuidas Semetron tõi Eestisse tundmatu päritioluga maske, millega kaasas olnud dokumendid lubasid kaitseklassi, mis ei saanud asjatundjate hinnangul kuidagi olla. Paraku polnud Eestis laborit, kus saaks tõsikindla vastuse, mis omadused maskidel on. Pingpong käis edasi senikaua, kuni Semetron ja Magnum olid tõenäoliselt suure osa maskidest edukalt maha müünud.

Vaatame ettekirjutust:

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kehtestasid ettekirjutusega, et Semetronil on keelatud levitada „kaitsemask BIOBASE“ isikukaitsevahendina ja üldse keelatud levitada nõuetele mittevastavaid kaitsemaske.

TTJA nõudis, et Semetron peab 2. juuniks esitama teabe, kui palju maske on müüdud - sh ka väljaspool Eestit. Praegu on teada, et “tolmulappe” müüdi ka Lätis.

Juhul kui Semetron ettekirjutust ei täida, on ette nähtud sunniraha 10 000 eurot. Kui palju maske praeguseks müüdud on - kas kõik või ainult osa - siis ei ole teada, kui suure summa Semetron teenis. Arvestades, et 50 maskist koosneva paki hind oli ligi 35 eurot, ja maske oli partiis kokku ligi kolm miljonit, siis näitab isegi pealiskaudne arvutuskäik, et kümne tuhande eurone sunniraha Semetroni pankroti äärele just ei vii.

Seotud lood:

Meenutame asjaolude käiku:

Semetron ja Magnum reklaamisid maskisaadetist 3. aprillil väljastatud teates kui kirurgimaskide oma. Ka riigiga sõlmiti vastav leping, millest tuli välja, et oodati meditsiiniseadmete I klassi kuuluvaid maske.

Maskide saabumispäeval, 5. aprillil teatas Magnum, et saabusid hoopis isikukaitsevahendid. Mis kaitseklassiga, avalikkusele ei öeldud. Samuti ei olnud avalikkusele suunatud pressiteates ainsatki rida selgitusega, miks toodud maskid teel sorti vahetasid.

Kuuendal aprillil edastas Semetron TTJA-le toote maskide sertifikaadi laborist ICR Polska ja testraporti nr ESC-KXIF-202003-PPE, mille kohaselt näomask (Biobase disposable face mask) on isikukaitsevahend kaitseklassiga FFP1.

Kaheksandal aprillil kirjutas Eesti Päevaleht, et isikukaitsevahendite asjatundjate sõnul ei saa nimetatud maskid antud klassiga olla, sest nad lihtsalt ei saa istuda näol piisavalt tihedalt. „Inimesed saavad petta, uskudes, et neil maskidel on lubatud FFP1 kaitsevõime,” ütles isikukaitsevahendeid läbi ja lõhki tundev Ivar Hellaste toona Päevalehele. Respiraatori ehk tolmumaski FFP1 kaitseklass tähendab, et mask peab kinni vähemalt 75% õhus leiduvaid osakesi suurusega 0,02–2 (mediaan 0,6) mikromeetrit. Hellaste rõhutas, et selle arvu juures on oluline tähele panna, et protsent ei tähenda üksnes maskimaterjali filtreerimisvõimet, vaid ka seda, kui tihedalt mask näol istub. Katsete käigus vaadatakse mõlemat koostoimes. Selleks on spetsiaalsed katselaborid.

Aastaid isikukaitsevahenditega tegelenud Hellaste ütles Päevalehele juba toona, et mingil juhul ei saa Semetroni ja Magnumi maskid, mis kinnituvad nöörsangadega lõdvalt kõrva taha, olla näol nii tihedalt, et saavutaksid FFP1 taseme. Sama kinnitas teine, Hellastest sõltumatult Eesti Päevalehega ühendust võtnud allikas Toomas Villo, samuti aastaid isikukaitsevahendite valdkonnas tegutsenud ettevõtja.

Päevaleht avastas ka, et Poola labor, mis sertifikaadi väljastas, on hädas olnud võltsimistega ja pealegi - nad pole üldse Euroopa Liidu teavitatud asutuste nimekirjas ja nende sertifikaat on väärt sama palju kui tualettpaber.

Semetron keeldus maskide katseraportit avalikkusega jagamast.

Samal ajal tegutses ka TTJA. 14. aprillil sai TTJA läbi Suur-Britannia saatkonna informatsiooni, mille kohaselt Semetron AS poolt TTJA-le esitatud katseraporti koostanud EUROPE CERTIFICATION UNION CO., LTD likvideeriti juba pea aasta varem - 2019. aasta aprillis.

TTJA palus Semetronilt, et nad esitaks tõendid, et nimetatud laborist saadud raport siiski kehtib. Seda Semetron ei suutnud. “ Ettekirjutuse tegemise seisuga ei ole Aktsiaselts Semetron TTJA tõendanud maskide vastavust FFP1 kaitsetasemele,” sedastas TTJA 26. mai seisuga.

Veelgi enam - mai lõpus teavitas Läti turujärelevalve asutus TTJA-d, et kõnealuseid BIOBASE maske müüb Semetron ka Lätis isikukaitsevahenditena ja see ei ole kooskõlas õigusaktidega.

Lõppkokkuvõttes jõudis TTJA järgmise järelduseni: “Meditsiinimaski välimusega näomask, mis ei asetse kandja näol lekkekindlalt (maski külgedele ja ninaosale tekivad avaused nägu/pead liigutades) ei saa täita määruse 2016/425 kohast nõuet, mille kohaselt isikukaitsevahend toodetakse inimesele kandmiseks või hoidmiseks, et see kaitseks teda ühe või mitme tema tervist või ohutust ähvardava ohu eest. Näomaski külgedel asuvate avauste tõttu, ei ole võimalik saavutada standardi punktis 7.9.2 sätestatud nõuet, mille kohaselt FFP1 peab kinni minimaalselt 80% osakestest. Sellest lähtuvalt ei vasta toode standardile EN149:2001+A1:2009 ja määruses2016/425 sätestatule.”

Sellest pole midagi, maske võib müüa ikka. Ettekirjutusest: “Alternatiivina on Semetronil võimalik maskidelt eemaldada teave, mis viitab ekslikult, et toode on isikukaitsevahend. Tootemärgistusel peab sisalduma hoiatus, mille kohaselt toote näol ei ole tegemist isikukaitsevahendiga ega meditsiinilise kaitsemaskiga ja toode ei kaitse isikut väliskeskkonnast pärineva ohu eest. Muudetud märgistuse kohta tuleb TTJA-le edastada fotod, enne kui Semetron tooted uuesti müüki paneb. Isikukaitsevahendina toote „kaitsemask BIOBASE“ turustamise müügikeeld kehtib kuni toote nõuetele vastavusse viimiseni.”

Eesti Päevaleht võttis ühendust ka Semetroniga ning avaldab Semetroni kommentaari ettekirjutusele esimesel võimalusel.