Sel nädalal alustab ajateenistuses üle 1800 kutsealuse

 (10)
Varasemad ajateenistusse minejad
Varasemad ajateenistusse minejadFoto: Madis Kallas

Sel nädalal alustavad ajateenistuses 1867 noort, kellest 60 on vabatahtlikkuse alusel militaarset teekonda alustavad naised.

960 noormeest ja 20 neidu hakkavad teenima 1. jalaväebrigaadis. 391 noormeest ja 20 neidu alustavad oma teenistust 2. jalaväebrigaadis ja ülejäänud 476 reameest jagunevad luurekeskuse, mereväe laevastiku, staabi- ja sidepataljoni, sõjaväepolitsei ja toetuse väejuhatuse peale.

1. jalaväebrigaadi siirduvaid ajateenijaid ootavad rühmaülemad ja -vanemad, kes eelmisel nädalal oma üksikvõitleja oskusi täiendasid ja uuenenud sõduri baaskursuse õppekavaga tutvusid.

Kui varem olid sõduri baaskursuse esimestel nädalatel ülekaalus klassitunnid ning teoreetiliste teadmiste omandamine, siis nüüd on rõhuasetus praktilistel harjutustel kasarmust ja klassiruumidest väljaspool.

Nii näiteks toimub baaskursuse jooksul rohkem kui neli välilaagrit, mille kestvus ajas suureneb alustades ööpäevasest tutvustavast välilaagrist kuni terve nädala kestva laske- ja lahinglaskmiste laagrini.

Ajateenijate väljaõpe- ja füüsiline koormus kasvab kursuse jooksul järk-järgult, et see oleks jõukohane ja väljakutset pakkuv kõigile sõduritele.

„Ajateenistuse esimesed kümme nädalat on kutsealuste jaoks otsustava tähtsusega, sest selle aja jooksul peab ajateenijale saama omaseks sõduri professionaalne suhtumine oma varustuse ja relvastuse kasutamisse,“ ütles Kalevi jalaväepataljoni väljaõppejaoskonna ülem kapten Ivo Peets.

Seotud lood:

Ajateenistuse esimese kümne nädala jooksul omandavad noored üksikvõitleja põhiteadmised ja -oskused ning saavutavad teenistuse jätkamiseks vajaliku füüsilise vormi. Sõdurid õpivad tundma relvastust, orienteeruma maastikul, tegutsema väliharjutustel ning omandavad esmaabivõtteid, teadmisi kaitseväelisest käitumisest ning kaitseväeteenistust reguleerivatest õigusaktidest.

Sõduri baaskursus lõpeb teoreetilisest ja praktilisest osast koosneva sõdurieksamiga, mille edukalt läbinutele antakse rinnamärk. Kursuse järel asub ajateenija omandama sõjaväelist eriala või koolitatakse temast nooremallohvitseride kursusel allüksuse juht. Ajateenijaid võetakse teenistusse kolmel korral aastas. Juulis ja jaanuaris teenistusse saabunud teenivad kokku 11 kuud ning oktoobris teenistust alustanud 8 kuud.