SAVISAARE PROTSESS | Erakondlastega reklaame tellinud ametnikud: meil ei tekkinud kahtlusi

 (45)
Reklaam Savisaar avab Hiiu Staadioni
Hiiu staadioni avamise reklaamFoto: Martin Dremljuga

2013. aasta kohalike valimiste eel Tallinna eelarvest rahastatud reklaamide arvetele allkirju andnud ning neid kooskõlastanud ametnike sõnul tegid nad vaid oma tööd ning reklaamide sisu kohta neil küsimusi ei tekkinud.

Korduvas altkäemaksuga nõustumises ja selle vastuvõtmises, rahapesus, korduvas omastamises ja erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises süüdistatava Edgar Savisaare kohtuprotsess jätkus täna pärast reklaamiepisoodi kirjalike tõendite uurimist tunnistajate ülekuulamisega.

Prokuratuuri süüdistuse järgi kasutati Tallinna linna eelarvelisi vahendeid 2013. aasta volikogude valimiste eel Keskerakonna valimiskampaania rahastamiseks,

Toonane ja praegu sama ametit pidav Tallinna spordi- ja noorsooameti finantsjuht Rain Kattai andis kohtus tunnistusi seoses 2013. aasta kohalike valimiste eel toimunud kampaaniaga “Tallinn liigub” ning Hiiu staadioni reklaamidega.

Kattai kinnitas, et ei ole “Tallinn liigub” sisulise poolega kokku puutunud, aga tegi taotluse reklaamide rahastamiseks teisest lisaeelarvest. Arve oli enne temani jõudmist saanud kooskõlastuse spordiosakonna juhatajalt Kaili Kukumäelt. Samuti oli see kooskõlastatud abilinnapea Mihhail Kõlvartiga. Pärast taotluse esitamist tegi linnavalitsus volikogule ettepaneku teise lisaeelarve vastuvõtmiseks ning volikogu võttis selle vastu.

Spordi- ja noorsooameti finantsjuht märkis, et tema ei vastutanud kulude tekkimise eest ega käinud ka toona koosolekutel ja komisjonides, et arutada kulude sisulist poolt. Ta märkis siiski, et kui näeb probleeme, siis ta nendest ka räägib.

Seotud lood:

Prokurör uuris ka Tallinna reservfondist rahastatud Hiiu staadioni kunstmurukatte paigaldamise kohta. Prokuröri küsimusele, millistel alustel üldse reservfondist raha eraldatakse, vastas Kattai, et seda tehakse eelarvesse raskestiplaneeritavate kulutuste puhul, näiteks premeeritakse olümpiavõitjaid.

Samuti rahastatakse Kattai sõnul resrvfondist ehitustöid, mis on osutunud planeeritust kallimaks ja mille lõpuleviimiseks tuleb lisaraha eraldada.

Kattai ei mäletanud, miks eraldati reservfondist vahetult enne valimisi raha staadioni kunstmurukatte vahetamiseks, ega osanud öelda, kas Hiiu staadioni puhul oli tegemist uue investeeringuga või täiendava investeeringuga.

Tallinna linna kodulehelt selgub aga, et Tallinna linnavalitsus eraldas 2013. aasta juunis Hiiu staadioni jalgpalliväljakule uue kunstmuru soetamiseks ja paigaldamiseks reservfondist 275 000 eurot ehk tegemist oli objekti kogufinantseerimisega reservfondist.

Spordi- ja noorsooameti juhataja asetäitja: naasin puhkuselt ja avastasin lepingust oma nime

Toonane ja praegune spordi- ja noorsooameti juhataja asetäitja Ain Kivi oli kohtusse tunnistusi andma kutsutud seoses Tallinna maratoni reklaamikampaaniaga, mis on süüdistuse kohaselt samuti linna eelarvest rahastatud valimisreklaam.

Kivi kinnitas, et tal puudus sisuline kokkupuude kampaaniaga ja tema nimi sattus Tallinna spordi- ja noorsooameti ja Tuisk Film Production OÜ vahelisse lepingusse tema teadmata. Ta olevat puhkuselt naasnud ning avastanud lepingu alt oma nime.

Kivi ei mäletanud, et ametis oleks tekkinud arutelu selle üle, kas ja miks pidi maratonireklaamis üles astuma toonane linnapea Edgar Savisaar.

Ametnikel küsimusi ei teki

Tallinna linnakantselei vanemraamatupidaja Marika Vänt meenutas tunnistusi andes, et puutus eakatele suunatud reklaamikampaaniaga kokku vaid oma tööülesande tõttu. Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti poolt laekunud arve jõudis temani, ta vaatas, et kõik oleks raamatupidamislikult korrektne ning saatis arve edasi.

Tallinna ettevõtlusameti eelarve peaspetsialist Lea Pärlin rääkis kohtus, et tegeles eelarvega, koostas raamatupidamisaruandeid ja kinnitas arveid.

Ta selgitas, et tema ei olnud toona ega ole ka praegu lepingute kooskõlastusringis. Kui arve tuleb asutusse ja tal tekib küsimus, siis otsib ta üles lepingu ja vaatab, mis seal kirjas on. Kuid tema pädevusse ei kuulu kooskõlastusringide lõpetamine. Pärlin on arvete kooskõlastamisel vahetult enne asutuse juhti.

Ta selgitas, et erinevates arvetes esitatud arvandmeid ja summade põhjendatust kontrollib see, kes teenuse või töö tellib. See inimene vaatab, kas töö on korralikult tehtud, kui on arve saabunud, ja paneb sinna vastavad märkused ja paneb selle arvekeskusesse. Selle kinnitab tema otsene ülemus. Peale seda jõuab see Pärlinini, kes jälgib, kas on olemas vastuvõtuaktid ja kas arve maksmiseks leidub piisavalt vahendeid.

Ta märkis, et lisaeelarved on Tallinnas tavapärased — esimene võetakse vastu mais-juunis ja teine septembris.

Tallinna linnakantselei linnasekretäri büroo finantsjuht Tiiu Maido, kes oli 2013. aastal linnakantselei ökonoomikaosakonna juhataja, oli teadlik valima kutsumise ja eakate teenuseid tutvustavatest reklaamidest, sest linnakantselei oli kõne all olevate klippide tellija ja tasuja.

Maido selgitas kohtus, et tema vaatas üle kõik linnakantselei arved ja seega käisid tema käest läbi ka valimistele kutsumise ja eakatele suunatud reklaamide arved. Maido sõnul tal nende arvetega seonduvalt küsimusi ei tekkinud, kuna tegi oma tavapärast tööd ja need ei eristunud kuidagi teistest arvetest.

Maido ülesanne oli ja on kontrollida, kas volitatud täitja on arve tasumiseks kinnituse andnud ja kas arvel on eelarve tunnused. Eakate reklaami sisuga, kus figureeris ka toonane linnapea Edgar Savisaar, polnud Maido toona kursis.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti arendus- ja haldusosakonna eelarvesektori analüütiku ametit pidanud ja praegu pidav Irina Kallasmaa puutus 2013. aastal kokku eakate kampaaniaga, kui tema kontrollis, kas eelarves on kampaania jaoks raha. Reklaami osas, kus Edgar Savisaar koos Merike Martinsoni, Taavi Aasa, Arvo Sarapuu, Kalle Klandorfi ja Mihhail Kõlvartiga esiplaanil oli, tal küsimusi ei tekkinud ja ühegi sisulise arutelu juures ta ei viibinud.

Maido sõnul puutus reklaamiga rohkem kokku 2013. aastal sotsiaal- ja tervishoiuametit juhtinud Tarmo Kurves, kes ka reklaamlepingu allkirjastas.

Riigiprokuratuurile erakondade rahastamise järelevalve komisjonilt (ERJK) ja riigikontrollilt laekunud informatsiooni kohaselt oli 2013. aastal Tallinna linnavalitsuse eelarvest tasutud reklaamide eest, mis ei ole olnud suunatud kohaliku omavalitsuse eesmärkide täitmiseks, vaid millega teostati Eesti Keskerakonna reklaamikampaaniat.

Jutt käib kuuest reklaamist:

1) Tallinna ettevõtlusameti poolt korraldatud lasteaedade renoveerimise teemalise reklaamikampaania raames tehtud „Igale lasteaiale uus mänguväljak“ reklaamklipp, milles kesksel kohal oli Edgar Savisaar ning mis oli eetrisse antud 2013. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste eelsel perioodil ehk 2013. aasta augustis;

2) Tallinna spordi- ja noorsooameti poolt korraldatud SEB Tallinna maratoni teemaliste treeningute läbiviimise reklaamikampaania raames Tallinna maratoni reklaamklipp, milles osales Edgar Savisaar ning mis oli eetris samuti valimiste eelsel perioodil ehk 2013. aasta augustis;

3) Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti poolt tellitud eakatele suunatud teenuste teemaline reklaamklipp, mis kujutas Edgar Savisaart ja Keskerakonna liikmeid Merike Martinsoni, Taavi Aasa, Arvo Sarapuud, Kalle Klandorfi ja Mihhail Kõlvartit ning mis oli eetris 2013. aasta septembris ja oktoobris.

4) Tallinna spordi- ja noorsooameti poolt tellitud Hiiu staadioni teemaline reklaam, mis kujutas Keskerakonna liikmeid Arvo Sarapuud, Jaanus Mutlit ja Edgar Savisaart. Nimetatud reklaam telliti valimiste aktiivse agitatsiooni perioodile vahetult eelneval ajal ja aktiivse agitatsiooni perioodil, mil poliitiline välireklaam oli keelatud;

Hiiu staadioni avamise reklaam

5) Kohaliku omavalitsuse valimiste teemaline reklaamikampaania, milles oli kesksel kohal Edgar Savisaar, kes esitas üleskutse osaleda 20.10.2013. aastal kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. Nimetatud reklaam oli eetris 2013. aasta septembris ja oktoobris;

6) Reklaam, millel Priit Kutser Põhja-Tallinna asevanemana esitab lubaduse kahe aasta pärast Põhja-Tallinnas valmiva spordikompleksi kohta.

Põhja-Tallinna linnaosavanema asetäitja Priit Kutser reklaam

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestuse süüdistuskõne reklaamiepisoodi puudutav osa:

“Prokuratuur soovib tõendada, et selline linna vara omastamine on toimunud Tallinna linnavalitsuse ja Tallinna linna ametiasutuste töötajate vahendusel, kes vastavalt nendele antud juhistele ja korraldustele korraldasid ja organiseerisid reklaamide tegemist ja eetritesse laskmist ja kes tegutsesid tahtmatult Edgar Savisaare ülekaalukal teadmisel ja aktsepteerimisel linnale eraldatud eelarveliste vahendite omastamisel.

Tegu on vahendliku täideviimise vormiga, mille puhul toimepandud tegu tervikuna määratletakse seda kujundava ja juhtiva ehk tegu valitseva tahte kaudu. Ja just sellist Edgar Savisaare juhtivat ning valitsevat tahet kavatseb prokuratuur kohtuliku uurimise käigus esitatava tõendusteabega ka tõendada.

Ühtlasi näitab prokuratuur kohtuliku uurimise käigus ära selle, et nimetatud reklaamidel olnud teavitused sisaldasid oma olemuselt ka Edgar Savisaare ja Keskerakonna valimisslõuganeid, mis ilmestab prokuratuuri hinnangul asjaolu, miks need reklaamid tegelikult telliti ning millise iseloomuga need olid ja omakorda seda, et nende reklaamide eest tasumine Tallinna linna eelaravest oli ebaseaduslik ja ebaõige.

Selline Edgar Savisaare poolne võõra vara, mis oli talle ametiseisundist tulenevalt usaldatud, enda ja oma erakonna kasuks pööramine oli ebaseaduslik, sest ta ei lähtunud KOKS (kohaliku omavalitsuse korraldamise seadus) § 2 lg 1 sätestatud linnaelanike huvidest, vaid eesmärgist suurendada enda kui Keskerakonna liikme ja juhatuse esimehe ning seeläbi ka Keskerakonna tuntust ning 2013. aasta kohaliku omavalitsuse valimistel Keskerakonna liikmete poolt saadavate häälte arvu. Samuti olid tehtud varakäsutused ebaseaduslikud, sest need olid vastuolus ATS (avaliku teenistuse seadus) § 51 lg 5, mille kohaselt peab ametnik kasutama ametiasutuse ning ametniku kasutusse antud vara ja vahendeid heaperemehelikult ja sihipäraselt ning KVS (korruptsioonivastane seadus) § 5 lg 2, mille kohaselt on ametiisikul keelatud ametikohustust rikkudes kasutada avaliku ülesande täitmiseks mõeldud materiaalset ressurssi ametiisiku enda või kolmanda isiku huvides, kui see toob kaasa avaliku huvi seisukohast ebavõrdse või põhjendamatu eelise ametiisikule või kolmandale isikule. Nimetatule on valimisvõitluse kontekstis viidanud ka Riigikohtu halduskolleegium eelnevalt viidatud lahendis, nimelt toob kolleegium välja, et “Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste kampaanias ei või asetada üht kandidaati avalike vahendite arvel soodsamasse olukorda, kui on seda teised kandidaadid. Vastasel korral mõjutatakse valimistulemusi kandidaadile soodsas suunas. Lisaks tekitaks see ohu, et avalikke vahendeid hakataksegi kasutama valimiskampaania teostamiseks teavituskampaania sildi all.“

Ja samuti ei saa asuda seisukohale, et selline Tallinna linnapea poolt linna eelarvelistest vahenditest isiklikes huvides või isiklikel kaalutlustel tehtud reklaamide kulude hüvitamine on käsitletav eelarveliste vahendite sihipärase, otstarbeka ja heaperemeheliku kasutamisena.

Prokuratuuri hinnangul sellise avaliku vahendi enda kasuks ja oma erakonna kasuks pööramine ametiisiku poolt, nagu süüdistuses käsitletakse, näitab, et tegelikult nimetatud reklaamid oma olemuselt ei kätkenud mitte niivõrd avaliku teenistuse ja teavituse sõnumit, vaid varjatult oli reklaamide eesmärgiks suurendada Edgar Savisaare ja Keskerakonna tuntust ning seeläbi Edgar Savisaare ja Keskerakonna liikmete poolt saadavate häälte arvu 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel.

Kokkuvõtlikult võibki öelda, et prokuratuur kavatseb kohtuliku uurimise käigus tõendada, et Edgar Savisaar, olles 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste ajal Keskerakonna esimees, osales 2013. aastal Keskerakonna kandidaatide nimekirjas valimisringkonnas nr 4 Tallinna linnavolikogu valimistel, korraldas kohaliku omavalitsuse valimiste eelsel perioodil erinevate Tallinna linna ametiasutuste kaudu Tallinna linna eelarveliste vahendite kasutamise reklaamkampaaniate läbiviimiseks, mille eesmärgiks oli suurendada Tallinna linnapea ning Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare ning Keskerakonna tuntust ning valimistel saadavate häälte arvu, luues seeläbi Keskerakonna liikmetele eelised valimisedu saavutamisel. Tehes seda kõike Tallinna linna eelarveliste vahendite arvelt, so maksumaksja raha eest.”