Savisaare leer tahaks korraldada tuhandete liikmetega hiigelkongressi, kontor peab seda võimatuks

 (121)
Keskerakonna kongress 2015
Keskerakonna kongress 2015Foto: Hendrik Osula

Keskerakonna Edgar Savisaare leeri esindaja Peeter Ernits ütles, et sel sügisel tulevale Keskerakonna kongressile tuleks kutsuda kõik Keskerakonna liikmed, et erakonnale kriitilises olukorras saaksid kõik erakondlased oma seisukohtasid väljendada. Erakonna peasekretäri kt Jaak Aab ei pea seda võimalikuks.

Seni on Keskerakonna kongressidel kasutatud delegaadisüsteemi, kus juhatuse otsusega on pandud paika, kui mitme erakonnaliikme kohta üks delegaat tuleb.

"Praegu on väga tõsine oht, et Eesti suurim erakond võib lõheneda. Tahaks kuulda arvamusi erakonna tavaliikmetelt, mitte erakonna eliidilt ehk piirkonnajuhtidelt ja aparaaditöötajatelt, keda on väga palju," ütles Ernits.

Tartumaa piirkonna juht Ernits ütles, et tema piirkonna liikmete seas on väga palju lihtsaid erakonnaliikmeid, kes on sügavas mures ja tahavad oma arvamust kuulda. "Tahaksime kuulda lihtliikmete arvamust," ütles Ernits.

Aab leidis, et seda on siiski väga raske teha. Nimelt reguleerib erakondade tegevust paljuski mittetulundusühingute seadus, mis näeb ette, et üldkoosolekul peab osalema üle poole liikmetest. Keskerakonna puhul tähendab see, et kohale peaks tulema üle 7000 inimese, mida on raske ette kujutada. Delegaatide süsteem aitab vältida nii suure hulga inimeste kokkusaamise vajadust, sest delegaatide süsteemi korral on vaja vaid piisava hulga delegaatide kohalolu.

Seotud lood:

Isegi delegaatide puhul ei pruugi kvoorum alati täis tulla. Eelmisel aastal, kui toimus Keskerakonna eelmine kongress, ei õnnestunud põhikirjamuudatusi vastu võtta, sest sellel hääletusel ei osalenud piisav hulk delegaate.

Selle, kui palju delegaate on, otsustab Keskerakonna juhatus. Delegaadid omakorda määrab Aabi sõnul piirkonna juhatus. Ernits arvas, et delegaatide nimetamiseks on vaja piirkondade kongressi, mida on kuu aja jooksul raske kõigis piirkondades korradada. Keskerakonna kongressi ajaks on praeguste plaanide kohaselt 5. november.

Kuna Savisaare leer tahaks tuua kongressile tuhandeid inimesi, siis ei sobi Ernitsa arvates kongressi kohaks praegu välja pakutud Paide, sest seal pole piisavalt suurt saali. Ernits nentis, et nii suure saali leidmiseks tuleb kongress korraldada Tallinnas.

Sama arvas ka riigikogu liige Olga Ivanova. Vaata videot!


Aab ütles, et nii nagu Keskerakonna volikogu tehakse Eesti erinevates kohtades, ei pea ka kongress toimuma vaid Tallinnas. Paide tugevuseks on, et see asub keset Eestit. Samas pole Paide kongressi toimumise kohana veel kindel. Homme sõidab Aab Paidesse, et tutvuda, millised on sealsed võimalused kongressi korraldamiseks.