Savisaar vs Eesti: Euroopa Inimõiguste Kohus ei võtnud Edgar Savisaare kaebust menetlusse

 (112)
Savisaar TeleTallinnas
Foto: Anna Aurelia Minev

Euroopa Inimõiguste Kohus otsustas, et ei võta menetlusse Tallinna linnapea ametist kõrvaldatud Edgar Savisaare kaebust.

Kaebus on kohtule edastatud 6. veebruaril 2016 ning käsitleb kriminaaluurimise ajaks ametist kõrvaldamist.

Savisaar apelleeris inimõiguste konventsiooni 6. artikli 1. paragrahvile, mis käsitleb õigust õiglasele kohtupidamisele mõistliku aja jooksul. Kohus leidis, et Savisaare esitatud olukorrakirjeldus ei hõlma nimetatud artikli rikkumist.

Edgar Savisaare apellatsiooni kohaselt rikuti tema õigust ausale kohtupidamisele, kui kohus ei lubanud tal kohtueelse menetluse vältel tutvuda prokuratuuri tõenditega, mille alusel loeti tõenäoliseks, et ta võib ametisse jäädes mõjutada tunnistajaid ja tuleb seetõttu linnapea kohalt kõrvaldada.