Savisaar kritiseeris jälle internetihääletust

 (109)
Savisaar kritiseeris jälle internetihääletust
Foto: Ester Vaitmaa

Tallinna linnapea Edgar Savisaare sõnul on usaldus valimiste vastu demokraatia toimimise üheks olulisemaks eelduseks.

„Inimesed peavad uskuma, et valimised on vabad,“ rõhutas Savisaar täna omavalitsusfoorumil peetud ettekandes. „Kui rahvas ei usu, et hääletamisel ja häälte lugemisel ei peteta, siis demokraatiat tegelikult ei ole,“ teatas raepress.

Savisaare sõnul on kõigile ilmne, et valimissüsteem on läbipaistmatu ja kuritarvitusi võimaldav. „On arusaamatu, miks opositsiooniline Keskerakond on e-häälte puhul parlamendiparteidest konkurentsitult viimane, samas saavad aga juhtiva valitsuspartei esinumbrid ligi pooled hääled interneti teel,“ tõdes Savisaar.

„Paljudele aga tulemus sobib, sest süsteem rahuldab nende vajadusi võimu hoidmise järele,“ tõdes Savisaar.

„Eestis on kombeks öelda Valgevene kohta, et oluline pole see, kuidas hääletatakse, vaid see mida kokku loetakse,“ ütles Savisaar. „Mulle tundub üha enam, et häältelugemise teema on Eestis sama aktuaalne.“

„Oma ID-kaardi ja X-tee süsteemiga on Eesti saavutanud e-riikide maailmas tuntuse ja olnud paljudele eeskujuks. Neil põhinevad paljud avalikud teenused, mille üle meil kõigil on põhjust uhkust tunda,“ tõdes Savisaar.

Ent Savisaare sõnul peame me samas tunnistama, et mitte kõik meie edusammud ei leia järgimist. „Eesti e-valimiste süsteem pole innustanud ühtegi riiki meie eeskuju järgima,“ rõhutas Savisaar. „Me peame analüüsima, miks.“

Savisaare sõnul tähendaks e-valimiste vaidlustamine justkui kallaletungi meie julgeolekule ja seega tuleks selle usu hoidmiseks elimineerida kõik kahtlused, vajadusel ka valetada, seda isegi riiklikul tasemel.

„On täiesti hämmastav, kuidas Eesti, kes on pürginud Euroopa Liidu ja NATO küberturvalisuse valdkonna liidriks, on e-valimiste puhul fundamentaalseid turvariske täielikult ignoreerinud,“ nentis Savisaar. „See seab paraku kahtluse alla ka meie riigi ekspertiisi muudes küberturvalisuse küsimustes.“

Savisaar rõhutas, et NATO juhtriigis USA-s on valimiste läbipaistvus ja usaldusväärsus rahvusliku julgeoleku küsimus nr 1. „Just rahvuslikule julgeolekule viidates on USA loobunud lahingkatsetustest internetivalimistega,“ ütles Savisaar. „Põhjus on lihtne - interneti praeguse taseme juures pole piisava turvalisuse saavutamine võimalik. Seda on kinnitanud lisaks USA-le ka Soome ja Saksamaa kogemus, kindlasti ei ole neist keegi e-riigi arengus Eestist nõrgem.“

Savisaar lisas, et samas on need riigid kindlasti meist pikalt ees demokraatliku kultuuri arengus ning see ei luba neil valimistel kasutada valija tahtega manipuleerivaid süsteeme.

„E-valimistel osaledes ei suuda te tõendada isegi seda, et olete üldse hääletanud. Rääkimata tõendusest, kellele te oma hääle andsite,“ ütles Savisaar. „Süsteem, kus kasutajale ei jää jälge isegi tema enese sooritatud operatsioonidest, ei saa olla ega olegi usaldusväärne.“

Savisaar juhtis tähelepanu ka asjaolule, et e-valimistel kehtivad meil traditsioonilisest valimisest täiesti erinevad kampaaniareeglid. “Kui valimispäeval kehtib Eestis üldine ja täielik agitatsioonikeeld, siis e-valimiste ajal seda ju pole,“ põhjendas Savisaar. „Lausa vastupidi – just virtuaaljaoskonnas toimub hääletamise ajal kõige intensiivsem agitatsioon.“

Savisaare sõnul peab agitatsioon olema keelatud ka e-hääletamise ajal, nii nagu see on keelatud nii meedias kui tänavail valimispäeval.

„Ainult täielikult kontrollitud arvutite kasutamine vabastaks e-valimised turvariskist, mis lähtub kasutaja arvutist,“ ütles Savisaar ning rõhutas, et valimise protseduur ja kampaaniareeglid peavad olema kõikidele valijatele ühesugused.

„Muide - kõik see on kirjas ka kehtivas põhiseaduses, mille järgi valimispäev on üks ja konkreetne päev,“ viitas Savisaar. „Küsimus on selles, kas põhiseadust täidetakse või eiratakse.“

Savisaar juhtis tähelepanu ka paradoksaalsele asjaolule, et maailmas unikaalse internetihääletamisega edvistavas Eestis - samas kui terves maailmas on häältelugemine üha rohkem automatiseeritud – on pabersedelite käitlemise süsteem lausa kiviaegne.

„Miks pole meil teemaks perforeeritud sedelite kasutamine, nagu näiteks USA-s? Miks pole meil skännereid sedelite lugemiseks, nagu seda kasutavad pea kõik arenenud ja arenevad maad?“ küsis Savisaar. „Miks ei soovita meil tulemuste kiiret kindlakstegemist, mis samas säilitaks võimaluse kontrollida masinate tööd?“

Savisaar nentis, et unikaalse e-valimiste süsteemi arendamisele kulutatakse miljoneid eurosid, kusjuures järgmisteks valimisteks luuakse iga kord millegipärast algusest lõpuni uus süsteem. „Samal ajal maailmas laialt kasutuses olevaid, hääletustulemuse kindlakstegemist kiirendavaid ning häältelugemise kvaliteeti parandavaid valimismasinaid meil ei soetata!“ avaldas Savisaar imestust.

Savisaar tõdes, et ametlikult selleks seatud institutsioonid ei hooli e-valimiste usaldusväärsusest grammivõrdki. Savisaar kutsus omavalitsusfoorumi delegaate üles sellisele suhtumisele vastu hakkama ja demokraatliku Eesti eest seisma.

„See ju puudutab otseselt kõiki omavalitsusi, sest meie oleme valijatele kõige lähemal ning meile on tähtis, et valimistel tekiks legitiimne võim, mis baseeruks nagu põhiseadus seda ütleb, ühetaolistele ja salajastele valimistele, mille suhtes kellelgi ei saaks olla kahtlust,“ ütles Savisaar. „Meile on tähtis, et valimised viidaks läbi ausalt ja kõigil – nii valijatel kui ka saadikukandidaatidel – oleks selle juures võrdsed võimalused.“