Savisaar jäi ka ringkonnakohtus "mõjuagendi" vaidluses kaotajaks

 (162)
Savisaar jäi ka ringkonnakohtus "mõjuagendi" vaidluses kaotajaks
Foto: Karl Anders Vaikla

Ringkonnakohus otsustas jätta muutmata maakohtu otsuse, millega otsustati jätta rahuldamata Tallinna linnapea Edgar Savisaare hagi teda "mõjuagendiks" nimetanud Postimehe ajakirjaniku Tuuli Kochi vastu.

Ringkonnakohus leidis, et maakohtu otsuse põhjendusi tuleb muuta, kuid otsus lõppjäreldusena jäi muutmata.

Edgar Savisaar esitas kohtule hagi Tuuli Kochi ja Postimees AS-i vastu ebaõigete faktiväidete ümberlükkamiseks või mittekohaste väärtushinnangute avaldamisega põhjustatud mittevaralise kahju hüvitamiseks, mõistes välja rahaline kompensatsioon.

Ringkonnakohtu hinnangul on antud väidete näol tegemist väärtushinnangutega. See nähtub juba sellest, et tegemist on kaitsepolitsei hinnangutega, samuti nende väidete sisust. Hinnanguid, et hageja on oht riigi julgeolekule, et ta on oma tegevusega muutunud teise riigi mõjuagendiks ja et tema tegevuse tagajärjel võib tulevikus tekkida olukord, kus riik muutub mõjuvõimuga kauplemise objektiks ja teise riigi poolt manipuleeritavaks, ei ole võimalik kinnitada ega ümber lükata.

Kuivõrd artiklis avaldatu puhul (hagis piiritletud ulatuses) on tegemist väärtushinnangutega, siis puudub alus kohustada Tuuli Kochi ja Postimees AS avaldatud andmeid ümber lükkama ja neilt ebaõigete andmete (faktiväidete) avaldamisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamist.

Seotud lood:

Kohus leidis, et mittevaralise kahju nõude esitamine ligi 3 aastat pärast väidetavat au teotamist kinnitab seda, et avaldatud väärtushinnangud ei kutsunud hagejas esile hingelisi kannatusi sellises ulatuses, et oleks õigustatud hingeliste piinade või kannatusete hüvitamine rahalise kompensatsiooni väljamõistmisega.

Savisaart esindav vandeadvokaat Oliver Nääs ütles, et Edgar Savisaar kaebab tänase Tallinna ringkonnakohtu otsuse edasi Riigikohtusse.

"Ringkonnakohtu otsuse aluseks on muuhulgas käsitlus, et artikli pealkirjas võib avaldada provokatiivselt ebaõiget teavet, kui selle eesmärgiks on ajakirjandusväljaande majanduslik huvi kutsuda lugejat artikliga tutvuma. Sellise uue ja teedrajava käsitlusega ei ole võimalik kahjuks nõustuda, sest raha teenimist ei tohi õigustada kelmusliku valetamisega," sõnas Nääs.

"On tähelepanuväärne, et ringkonnakohus tuvastas üheselt, et Tuuli Kochi ja Postimehe poolt avaldatud teave oli avaldamise hetkel riigisaladuseks ning teave pärines kaitsepolitseiametist. Riigisaladuse lekitamine on kuritegu, oleks huvitav teada, kes selle eest vastutab. Avaldatu eest algselt Tuuli Kochile antud Bonnieri preemia tuleks täna avaldatud kohtulahendi valguses üle anda Raivo Aegile."