Saku ja Kohila praegu teineteisele ühinemisettepanekut ei tee

 (2)
Eesti
KohilaFoto: Tanel Meos

6. mail kohtusid Kiiisa Vabaajakeskuses Kohila ja Saku vallavolikogude ning -valitsuste esindajad. Kohtumise eesmärk oli mõtteid vahetada haldusreformi teemal, teatas Saku vald.

Leiti, et ühine kihelkondlik identiteet on andnud viimastel aastakümnetel hulgaliselt piiriüleseid kontakte. „Saku valla inimesed on aktiivselt osalenud Kohila vallas peetavatel kihelkonnapäevadel. Kohila valla elanikud moodustavad arvestatava osa Kiisa raamatukogu lugejaskonnast ning teiste vabaajakeskuse teenuste tarbijatest, meie inimesed külastavad meeleldi Hageri Rahvamaja. Sage on ka üksteise spordirajatiste külastamine Sakus ja Kohilas. Seda hõlbustab asjaolu, et valdade suuremad asulad on hästi ühendatud Edelaraudteega”, loetles kohtumisel osalenud Saku vallavolikogu liige ja Kiisa Rahvamaja juhataja Marianne Rande.

Arutelul tõdeti, et kummalgi pool piiri paiknevad tiheasumid Kiisa, Kurtna, Roobuka, Vilivere ja Aespa moodustavad ühise piirkonna, mille väljakutsetele ja võimalustele tuleb terviklikult läheneda. Igapäevaselt tehakse koostööd Keila jõe valgala ühisveevärgi ja kanalisatsioonivõrgu rajamisel. Kuna käimasoleva haldusreformi raames ei ole kummalgi omavalitsusüksusel vajadust ühineda, siis otsustati praegu teineteisele ühinemisettepanekut mitte teha. Samas kinnitati valmisolekut senisest enam koostööd teha.