Sakala keskus lammutatakse lähiajal

 (165)
Sakala keskus
Foto: DELFI

Avalikkuses tuliseid kirgi ja meeleavaldusi põhjustanud Sakala keskuse lammutamine algab arvatavasti juba lähinädalatel, kuigi seni on räägitud, et uue keskuse ehitus külmutati kevadeni.

Keskuse ümbruses parkimist korraldav ettevõte saatis oma klientidele kirja, mille kohaselt pole piirkonnas enam teenuse osutamine võimalik.

“Käesolevaga teatan, et alates 01.02.2007 ei ole võimalik osta kuukaarte Sakala parkla parkimiseks (seoses Sakala keskuse lammutustöödega mis algavad orienteeruvalt paari nädala pärast),” teatas OÜ Vilandert oma klientidele. “Kellel on soov parkida veebruari kuus võivad seda teha ostes iga päev parklas päevapileti hinnaga 50 EEK.”

Kultuuriminister Raivo Palmaru juures eelmise aasta lõpus toimunud koosolekul leppisid AS Sakala Keskus ja AS Uus Sakala kokku, et uue keskuse ehitustöid lähikuudel ei alustata.

Pooled leppisid kokku, et Uus Sakala teeb projekti arhitektidele ülesandeks töötada läbi erinevad võimalused, mis selgitaks, millises mahus oleks võimalik uue kultuurikeskuse rajamisel praegust hoonet osaliselt säilitada. Arhitektid arvestavad töö teostamisel ka muinsuskaitseameti soovitustega.

Samuti lepiti kokku, et hoone ehitustöid ei alustata enne, kui arendaja ja tema arhitektid on erinevad võimalused läbi töötanud ning omapoolse lahenduse välja pakkunud.

AS Uus Sakala ning projekti arhitektide ettepanekud peavad olema välja töötatud hiljemalt 15. aprilliks 2007.

ASi Uus Sakala juhataja Ilmar Kompus lükkas Postimees Online vahendusel ümber väited, nagu hakataks Sakala keskust lähinädalatel lammutama, tema sõnul on kõik varasemad kokkulepped jätkuvalt jõus.