Saaremaa õigeusu kogudused saavad piiskopi

 (9)

Möödunud aastal moodustatud Eesti apostlik-õigeusukiriku Saare-Pärnu piiskopkond saab juunis oma piiskopi.

“See on hädavajadus, kuna kogudusi on juba nii palju, et üks piiskop ei jõua lihtsalt füüsiliselt kõiki kogudusi hooldada ja nendega tegeleda,” ütles EAÕK ülempreester Andreas Põld. Ta selgitas, et praegu juhib kogu Eesti apostlik-õigeusu kirikut vaid üks piiskop, kelleks on metropoliit Stefanus.

Kiriku traditsiooni järgi peab autonoomses kirikus olema vähemalt kolm piiskoppi. Sarnane süsteem toimib näiteks Soome õigeusu kirikus. Seetõttu valib 12. juunil toimuv Eesti apostlik-õigeusu kiriku täiskogu lisaks Saare-Pärnu piiskopile ka Tartu piiskopi. Metropoliit Stefanus ise juhib Tallinna peapiiskopkonda.

Andreas Põld ütles, et piiskopiks valitakse vaimulik, kel ei tohi olla peret.

“Viis aastat tagasi meil ei olnud veel selliseid kandidaate, nüüd anti kahe piiskopkonna peale üles kokku neli nime,” lisas ta. Piiskopikandidaat peab Eesti olusid arvestades oskama suhelda ja teenida nii eesti kui vene (kirikuslaavi) keeles.

Saare-Pärnu piiskopkonnas on praegu 25 kogudust, millest 14 asub Saaremaal ja Muhus. Andreas Põllu sõnul hakkab Saare-Pärnu piiskop paiknema tõenäoliselt Pärnus.