SA NUKU nõukogus asendatakse Jaan Puusaag lavastaja Kalju Komissaroviga

 (34)
rekoritevalimisdebatt-116
Kalju KomossarovFoto: Jassu Hertsmann

Kultuuriminister Rein Lang kutsus täna tagasi SA NUKU nõukogust esimehe Jaan Puusaagi, kes väidetavalt ei õigustanud talle pandud lootusi.

Minister Langi sõnul polnud teatri juhi Meelis Pai poolt eraõiguslikus vormis tegutseva teatri nõukogusse esitatud Puusaag õnnestunud valik.

Minister soovis Puusaagiga eelnevalt kohtuda ja olukorra üle arutada, kuid Puusaag ei leidnud selleks võimalust.

SA NUKU nõukogu uueks liikmeks nimetas Lang lavastaja Kalju Komissarovi. Tema valimisel said määravaks pikaajalised teatritöö kogemused. Komissarov on olnud nii Noorsooteatri kui ka Ugala peanäitejuht ning praegu töötab ta Viljandi kultuurikolledži lavakunstide osakonna juhtiva õppejõuna. Komissarov kuulub ka SA Eesti Draamateater nõukokku.

Vastavalt SA NUKU põhikirjale on nõukogus kuni viis liiget, kellest ühe määrab asutaja rahandusministri ettepanekul. Nõukogu liikmete arvu määramisel lähtutakse sihtasutuse eesmärkidest, varade mahust ja majanduslikust olukorrast ning vajadusest tagada nõukogu ülesannete efektiivne täitmine sihtasutuse tegevuse kavandamisel, korraldamisel ja juhatuse üle järelevalve teostamisel.

SA NUKU nõukogusse kuuluvad tänasest Marlen Piskunov, Hillar Sein, Kalju Komissarov, Veronika Ilsjan ja Härmo Värk.