Rüütli punakõnede lindid ETVst kadunud

 (496)
Arnold Rüütel Hiinas
Reuters/Scanpix

Eesti Televisiooni arhiivist ei leia naljalt 1988. aasta veebruari sündmustest filmilõike, kus esineb ülemnõukogu presiidiumi esimees Arnold Rüütel.

1988. aasta veebruaris täitus Eesti Vabariigi väljakuulutamisest 70 aastat. Okupatsioonivõimud üritasid sündmuse tähtsust vähendada ning Rüütel astuski sel puhul üles televisioonis ja kahes üleriigilises ajalehes, Rahva Hääles ja Noorte Hääles, lausub Eesti Päevaleht.

“Seda teksti on jube lugeda,” lausus Isamaaliidu rahvuslaste ühenduse esimees Toivo Kallas. “Kui see oleks olnud Karl Vaino, vana tümika tekst, siis oleks veel aru saada, et ta nii rääkis, kuid Rüütel poleks küll pidanud siis enam niisugust kõnet pidama,” lausus Kallas.

Rüütel ütles antud kõnes, et igal realistlikult mõtleval inimesel on selge, et mingit tagasiteed kodanliku Eesti Vabariigi juurde ei ole ega saagi olla. “Ajalehtedes on kirjas, et selle kõne esitas Rüütel ka televisioonis, kuid niisugust linti ETV arhiivis ei ole,” ütles Kallas. Juba aastaid tagasi üritas ta linti selle kõnega leida, kuid tulutult.

“Arvan, et toonased võimulolijad on selle videolindi kõrvaldanud,” ütles Kallas.

Ka ETV endine juht Ilmar Raag avastas 1991. aasta sündmustest filmi tehes, et ETV arhiivis on pöördeliste aastate sündmustest väga vähe materjali. “Nii olid filmis kasutatud dokumentaalmaterjalid pärit Rootsis elava eestlase Enn Nõu koduarhiivist.”

Teletöötajate seas sõnul nn konspiratsiooniteooriaid materjalide kadumise kohta aastatel 1990–1993. “Üks teooria väidab, et KGB tegelased võtsid osa linte lahkudes kaasa, teise kohaselt on punaminevikuga endised teleinimesed end kompromiteerivaid linte minema viinud ja kolmandaks võis osa endisi teletöötajaid lahkudes lihtsalt igaks juhuks midagi kaasa võtta,” ütles Raag.

ETV arhivaar Aare Tiisväli arvas, et see Rüütli esinemine võis ka otse eetrisse minna. “Siis oli suur lindipõud, ning paljusid asju tehti otse.”