Ruhnu saarel võib nüüd loomseid kõrvalsaaduseid matta

 (2)
Ruhnu
RuhnuFoto: Helar Laasik

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) tunnistas Ruhnu saare piirkonnaks, kus on lubatud kohapeal tekkivaid loomseid kõrvalsaadusi erisusena nõuete kohaselt maha matta.

Kui muul juhul tuleb loomsed kõrvalsaadused saata käitlemisele vastavasse registreeritud või tegevusloaga ettevõttesse, siis VTA otsusel võivad teatud piirkonnad erandina saada loa loomsete kõrvalsaaduste matmiseks või põletamiseks kohapeal.

VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul saab sellist erandit kasutada ainult piirkonnas, kus põllumajandusloomade arv on väike ning loomsete kõrvalsaaduste ära vedamine on oluliselt keerulisem.

Viidatud erandit saavad Eestis kasutada ainult saared, välja arvatud Saaremaa ja Muhumaa, mille puhul piisav regulaarne ühendus mandri-Eestiga on tagatud. Lisaks Ruhnule on varasemalt juba tunnistatud kõrvaliseks piirkonnaks Kihnu saar ja Hiiumaa.

Loomsed kõrvalsaadused on hukkunud ja tapetud loomade kehad ja kehaosad ning tapasaadused, loomsed saadused ja loomseid saadusi sisaldav toit, mida ei kasutada inimeste toiduna.

Kõrvaliseks piirkonnaks tunnistamiseks tuleb esitada VTA-le sellekohane taotlus. Taotluse võib esitada kohalik omavalitsus või muu isik, kes vastutab loomsete kõrvalsaaduste nõuetekohase käitlemise eest piirkonnas. Viimasel juhul peab tegevus olema kohaliku omavalitsusega eelnevalt kooskõlastatud. Oluline on ka Keskkonnaameti seisukoht, et planeeritav tegevus ei kahjustaks keskkonda.