Röövraiuja laastas jälle Lahemaad

 (40)

Lahemaa rahvuspargi töötajad avastasid neljapäeval enam kui kolme hektari suuruse ebaseadusliku metsaraie, mille korraldas varem mitu korda röövraiet teinud maaomanik Margo Klementa.

“Kõik teavad, et inimene langetab mitusada tihu ööpäevas, keskkonnainspektorid tulevad ja teevad vaid pilti,” ütles Eesti Päevalehele kohalik elanik Aivo Jõesaar.

Saagimistööd metsas jätkusid ka pärast inspektorite käiku. Kokku on Klementa kevadest peale langetanud ebaseaduslikult umbes 100 hektarit metsa. Rahvuspargi metsandus- ja looduskaitsespetsialisti Kaja Riibergi sõnul ei võimalda metsaseadus mehe tegemistele piiri panna. Raiele saadi niivõrd hilja jälile põhjusel, et seda tehti kõrvalises kohas.

Lahemaa rahvuspargi rüüstamisega on Klementa varem vahele jäänud kolmel korral. Korra on Klementa saanud halduskorras miinimummäära, 4800 krooni eest trahvi. “Paberil seisis, et keskkonnainspektsioon võtab kergendava asjaoluna arvesse, et mehel puudub alaline töökoht,” oli Eesti Rohelise Liikumise metsaekspert Rein Ahas hämmingus. “Kergendav asjaolu mehel, kes miljonite eest sellise kinnistu ostnud!”

Kevadel toime pandud raie eest on Klementa kriminaalasi menetlemisel Harju politseis. Pressiesindaja Urmas Krulli sõnul on uurimist pikendatud 18. novembrini.

Korra tegi Klementa kohta politseile avalduse Loksa vald, kuid siis käsitleti raiet tormikahjustuse likvideerimisena. “Keskkonnainspektor oli sellega täiesti nõus,” lisas Krull.

Ahase kinnitusel saab Klementa karistamatult toimetada keskkonnaministeeriumi passiivsuse tõttu. Ta ennustas, et Klementa jätkab röövraiet ka edaspidi.

Eesti keskkonnaorganisatsioonid soovitavad seoses Lahemaa ebaseadusliku metsaraiega keskkonnaminister Heiki Kranichil tagasi astuda. “Keskkonnaminister ei suuda Eesti vanima rahvuspargi loodust kaitsta, veel suurem lagastamine toimub Eesti metsades tervikuna,” teatasid keskkonnakaitsjad ETAle saadetud avalduses.