Roheliste valimislubadus: kehtestame kodanikupalga

 (42)
Roheliste valimislubadus: kehtestame kodanikupalga
Foto: Andres Putting

Erakond Eestimaa Rohelised on seadnud üheks oma valimisprogrammi osaks nn kodanikupalga kehtestamise.

Selle eesmärk on vähendada Eestis raskustesse sattuda võivate või vaesuses elavate kodanike arvu. Tegemist oleks igakuise sissetulekuga, mida saab iga kodanik – nii vanurid kui ka lapsed, töötud kui ka töötavad inimesed. Isik peab elama Eestis ning olema kantud rahvastikuregistrisse. Kodanikupalk on finantseeritav loodusressursside kasutamisest saadavate tasude suurendamisest, teatas roheliste fraktsiooni pressiesindaja.

"Täna saab Eesti riik ja selle kodanikud häbematult vähe toetust Eestimaa loodusressursside kasutamisest. Kodanikupalk on eraldiseisev toimetulekut tagav makse, mis ei asenda siiani määratud ja saadavat emapalka, pensionimakseid, haigushüvitisi, töötukindlustushüvitisi ja puudega seotud hüvitisi või nende maksmismäära ja viise. Eelpool mainitute maksmist jätkatakse kodanikupalga kõrval endisel moel," selgitas roheliste parlamendifraktsiooni esimees, kodanikupalga eestvedaja Valdur Lahtvee.

Statistikaameti aruanne "Vaesus Eestis" kinnitab, et 2007. aastal elas vaesuses 19,5 protsenti elanikkonnast ehk 258 800 inimest. "Majanduslanguse tingimustes on vaesuses elavate eestimaalaste hulk veelgi suurenenud, mistõttu on vaesus Eestis tõsine probleem, mis nõuab reageerimist," toonitas Lahtvee.

Kodanikupalga saaja ei pea tõendama, et kannatab puudust või elab vaesuses, mistõttu ei alanda toetus toimetulekuraskustes kodanike eneseväärikust, vaid süstib enesekindlust elus edasi liikumiseks. Samas on hästi toimetulevatel kodanikel võimalik vabatahtlikult kodanikupalgast ka loobuda. Kodanikupalk kujuneb toimetuleku- ja lastetoetusteks eraldatud eelarvelistest vahenditest ning riiklike ressursside nagu põlevkivi müügist saadud tuludest.

Fraktsiooni aseesimees Marek Strandberg märkis, et kui inimene kaotab olude ja juhuste tõttu oma sissetulekud, siis kaovad ka paljud muud võimalused. "Kodanikupalk pole muud, kui mõõdukas pehmendus, et inimene nö betoonpõrandale kukkudes karmilt viga ei saaks," tõdes Strandberg.

Kuigi õnn pole teadupoolest rahas, ei tulda täitsa rahata paraku toime, tähendas Strandberg. "Kodanikupalga allikaks oleks meie ühisvara - põlevkivi ja muude loodusvarade, mitte inimeste töö maksustamine. Kodanikupalk on lihtne ja innovaatiline ning vähendab bürokraatiat. Kodanikupalka ei pea küsima, see säilitab inimeste väärikuse."