Rohelised valisid erakonna esimeheks Aleksander Laane

 (43)
Rohelised valisid erakonna esimeheks Aleksander Laane
Foto: Siim Lõvi

Erakond Eestimaa Rohelised valis laupäeval toimunud üldkogul erakonna esimeheks endise juhatuse liikme Aleksander Laane.

Laane ütles BNS-ile, et erakond jätkab tegutsemist. "Otsime toetajaid, tegeleme võlaga ja tegeleme põletavate majandusküsimustega riigi tasandil," sõnas ta. "Püüame pakkuda inimestele alternatiivi sellele monopoolsele süsteemile, mis praegu on. Energiaalal on tootjad, kelle kasum peab tulema müügist. Meie püüame tekitada olukorda, kus inimesed ise saaksid moodustada ühistud, mis toodavad energiat ning kaoks ära soov saada vaheltkasu."

Võlgadest vabanemiseks rohelistel mingit kindlat graafikut ei ole, kuid Laane avaldas lootust, et kui erakonna liikmed maksavad ära kõrgendatud liikmemaksu, siis järgmise aasta jooksul peaks suurem osa võlgadest tasutud saama.

Laane sõnul oleks tore, kui erakonna liikmeskond kasvaks, kuid see sõltub tema sõnul inimestest, kes tahavad või ei taha rohelistega liituda.

Lisaks esimehele valisid rohelised erakonnale ka uue juhatuse, kuhu kuuluvad nüüd Maigi Käige, Triin Veber, Andrei Gudin, Jaan Vaabel, Kalju Valdmann, Olev-Andres Tinn ja Aleksander Laane.

Laupäevase üldkogu päevakord nägi ette põhikirja muudatuste ja liikmete väljaarvamisotsuste kinnitamist, arutelu erakonna tuleviku osas ja erakonna juhtorganite valimist.

Roheliste esimene katse korraldada tänavu septembris erakorralist üldkogu kukkus läbi, sest kohal oli vaid kümmekond inimest ja kvoorumit ei saadud kokku. Tund hiljem kutsuti kokku uus üldkogu, kus osales 25 roheliste erakonna liiget. Ka siis jäi esimees valimata.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) saatis Harju maakohtu registriosakonnale kirja, milles komisjon juhib kohtu tähelepanu sellele, et Erakond Eestimaa Rohelised ja Rahvaliit ei ole esitanud 2010. aasta majandusaasta aruannet Maakohtu esindaja sõnul said Rahvaliit ja rohelised registripidajalt kolmapäeval meeldetuletused. Kui erakonnad 2011. aasta lõpuks aruannet ei esita, tehakse neile 2012. aasta jaanuaris sundlõpetamise ehk erakonna registrist kustutamise hoiatused.