Rohelised nõuavad riigikohtu kaudu Krossi eest makstud kautsjoni tagasi

 (14)
Rohelised nõuavad riigikohtu kaudu valimiskomisjonilt Krossi eest makstud kautsjoni tagasi.
Foto: Siim Lõvi

Erakond Eestimaa Rohelised esitas 6. jaanuaril vabariigi valimiskomisjonile kautsjoni tagastamise avalduse Eerik-Niiles Krossi kohta. Valimiskomisjon vastas 11. jaanuaril rohelistele, et ei tagasta Krossi eest nõutud 556,04 eurot kuna tagasimaksmise vaidlustamise tähtaeg on möödunud.

"6. märtsil 2011 toimusid Riigikogu valimised. Erakond Eestimaa Rohelised tasus erakonna valimisnimekirjas olnud kandidaatide eest kautsjoni kokku summas 69 505 eurot. Sealhulgas tasus Erakond Eestimaa Rohelised 556,04 eurot kandidaat Eerik-Niiles Krossi eest. Eerik-Niiles Kross sai valimistel 3 579 häält. Valimisringkonna NR 12 Pärnu lihtkvoot oli 5 031,88. Seega Eerik-Niiles Kross sai üle poole lihtkvoodist," seisab roheliste riigikohtule esitatud avalduses.

"Erakond Eestimaa Rohelised on seisukohal, et vabariigi valimiskomisjoni toiming (kautsjoni tagastamata jätmine) on põhjendamatu ning palub Riigikohtul tunnistada valimiskomisjoni toiming õigusvastaseks ning kohustada vabariigi valimiskomisjoni tagastama Erakonnale Eestimaa Rohelised kautsjon erakonna poolt nõutud ulatuses."

Rohelised toovad enda avalduses riigikohtule välja, et riigikogu valimise seaduse järgi makstakse üksikkandidaadile või erakonnale kautsjon tagasi, kui kandidaat osutub valituks või saab valimisringkonnas hääli vähemalt poole lihtkvoodi ulatuses või kui erakonna kandidaadid kogusid üleriigiliselt kokku vähemalt 5 protsenti häältest. Tagastamata kautsjoni kannab Vabariigi Valimiskomisjon riigituludesse.

Valimiskomisjon keeldub aga Krossi eest tasutud kautsjoni tagasi maksmast. "Vabariigi valimiskomisjon jääb oma 11.01.2012. a kirjas toodud seisukohtade juurde ning vaidleb kaebusele vastu. Leian, et kautsjoni tagasimaksmise vaidlustamise tähtaeg on möödunud. Kautsjoni tagasimaksmine ei toimu erakonna avalduse alusel, vaid riigikogu valimise seaduse paragrahvi 77 kohaselt," kirjutab selgituses riigikohtule valimiskomisjoni esimees Heiki Sibul.

"Sellest lähtudes on vabariigi valimiskomisjon 24. märtsi 2011. a otsusega nr 66 tagastanud kautsjoni valimistel osalenud erakondadele ja üksikkandidaatidele ning tagastamata kautsjoni kandnud riigituludesse. Nimetatud otsust oleks Erakonnal Eestimaa Rohelised olnud võimalik vaidlustada. Vabariigi Valimiskomisjon on rakendanud RKVS paragrahvi 77 selliselt kõigil Riigikogu valimistel alates riigikogu valimise seaduse vastuvõtmisest 2002. a."

Riigikogu valimistel roheliste nimekirjas kandideerinud Kross astus 2011. aasta detsembris Isamaa ja Res Publica Liitu.