Rohelised: kogukondi ei liida võimu meelevallaga

 (20)
Marek Strandberg
Foto: Ilmar Saabas

Täna kogunes Erakond Eestimaa Rohelised (EER) volikogu oma esimesele koosolekule Von Krahli teatri proovisaali, et koos arutada erakonna ja Eesti olukorra teemadel.

Päevakorras oli punkte nii erakonna ideoloogilistest alustest ja missioonist kui ka seisukohtadest europarlamendi valimiste korralduse, maavarade kasutuse põhimõtete, haldusreformi, kohaliku omaõiguse ja muude Eestimaa elukorralduse jaoks oluliste punktide osas, teatas roheliste pressiesindaja.

Volikogu esimese koosoleku avakõnes märkis erakonna esimene eestkõneleja Marek Strandberg muuhulgas, et Eestimaa Roheliste rolliks on Eestis olnud anda veidi laiemat vaadet poliitikas ja ühiskonnaelus ning selline hoiak peab säilima ja jätkuma.

“Töötunde iga elaniku kohta on Eestis poole rohkem kui Euroopa Liidus keskmiselt ja jätkuvalt ületab Eesti majanduse kütusekulu ühe rikkusekrooni teenimiseks 3-4 kordselt Euroopa Liidu keskmist,” tõdes Strandberg. “Eesti ühiskond elab ja majandab jätkuvalt nii inimeste aja ja tervise kui ka loodusvarade ja keskkonna arvelt. See ei ole jätkusuutlik ega ammugi arukas,” toonitas ta.

Oma sõnavõtus puudutas Strandberg tänases Eestis tulipunktis olevaid teemasid, milles erakonnal on asjatundmist ja vastutusvalmidust. Lisaks energiasäästule võttis ta kokku Eestimaa Roheliste seisukohad ka julgeoleku, majanduse mitmekesistamise, hariduse, kohalike omavalitsuste ja demokraatia teemadel.

Rääkides kohalikest omavalitsustest, ütles EER eestkõneleja, et harjumusi ning kogukondi ei saa liita ja lahutada võimu meelevalla järgi.

“Mistahes administratiivsed ümberkorraldused ei kaota ju ometi koha- ning kultuurimälu. Erinevate piirkondade elanikel on oma püsiväärtused, mis võivad olla kauged mõne teise kandi elanikele. Inimesi hoiab paigal koha- ning kodutunne,” tõdes Strandberg.

“Mistahes administratiivne ühendamine ja territoriaalse haldusstruktuuri muutmine ei tohi kahjustada kohalikke huve. Suuremate omavalitsustega saavutatav parem transpordi-, planeerimis- ja ehk ka koolikorraldus ei tohi mingil juhul häirida inimeste püsiväärtusi ja muutuda ressursimahuka majandamise stardipauguks,” väljendas Strandberg erakonna seisukohta.

Erakond Eestimaa Rohelised volikogu arutas Euroopa Parlamendi valimiste teemat. Volikogu otsustas toetada riigikogus arutatavat ettepanekut muuta Euroopa Parlamendi valimiste seadust, kuid jõustumisega alles pärast 2009. aasta valimisi.

“Erakond Eestimaa Rohelised toetavad avatud nimekirjade kasutamist, kuna nendega näitame, et usaldame valijaid. Samas ei toetanud Eestimaa Roheliste volikogu kohe järgmiste valimiste korra muutmist, kuna valimisteni on jäänud väga vähe aega ja valimiste korra muutmine napilt enne valimisi looks väga halva pretsedendi,” sõnas volikogu esimees Tanel Tammet.

EER jõuab läbi sisehääletuse oma valimisnimekirja kinnitamiseni oktoobris. Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 7. juunil 2009.aastal.