Rohelised esitasid oma esinumbri põllumajandusministri kandidaadiks

 (33)
Rohelised esitasid oma esinumbri põllumajandusministri kandidaadiks
Foto: Ilmar Saabas

Erakond Eestimaa Rohelised otsustas nimetada oma esimese eestkõneleja, Eestimaa Roheliste ja Vabade Kodanike ühise nimekirja üleriigilise esinumbri Aleksei Lotmani põllumajandusministri kandidaadiks.

Praegune aeg on maaelu ja põllumajanduse tuleviku seisukohalt otsustava tähtsusega. Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika ei saa pärast 2013. aastat enam olla endine. Eesti vajab põllumajandusministrit, kes tunneb põhjalikult ÜPP probleemistikku ja arenguperspektiive, teatas roheliste pressiesindaja.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee keskkonna, põllumajanduse ja regionaalasjade komisjoni esimees, riigikogu maaelukomisjoni aseesimees Aleksei Lotman on roheliste hinnangul põhjalikult tegelenud põllumajandusreformiga ja osalenud vastavates debattides Tallinnas, Brüsselis ja Strasbourgis. "Oleme ENPAs ette valmistamas aruannet EL ühise põllumajanduspoliitika ja kalanduspoliitika muutustest," selgitas Lotman ühte oma praegustest tegevustest mõistlikuma põllumajanduspoliitika kujundamisel. "Vajame põllumajandust, mis suudaks meid nii täna kui tulevikus varustada tervisliku ja kvaliteetse toiduga ning säilitada samas puhta ja elurikka looduse."

Eestimaa Rohelised on ainus Eesti erakond, mis on määranud oma riigikogu valimiste üleriigilise nimekirja esinumbri põllumajandusministri kandidaadiks.

"Sellega näitame selgelt, kuivõrd teiste erakondadega võrreldes enam väärtustame maaelu ja põllumajanduse tulevikku," toonitas Aleksei Lotman. "Põllumajandus on enamat kui pelgalt üks majandusharu, sest pikaajaline toidujulgeolek on meie rahva kestmise seisukohalt vältimatult vajalik."