RMK tahab Saaremaal kaitse alla võtta ligi 300 hektarit metsa

 (11)
Mets
MetsFoto: Anni Õnneleid

Riigimetsa Majandamise Keskus esitas keskkonnaministeeriumile ettepaneku võtta täiendavalt range kaitse alla 26 500 hektarit salu-, laane- ja soovikumetsi riigimetsas ning karmistada kaitsekorda 8700 hektaril olemasolevatel kaitsealadel.

Võrreldes mitme teise maakonnaga peaks uue ettepaneku kohaselt kaitse alla minema üpris vähe metsa, kirjutab Saarte Hääl.

RMK ettepanek tagaks range kaitse kõikides Eesti metsatüüpides sellises ulatuses, mis pikas perspektiivis loob eeldused nendele metsatüüpidele omaste vanametsa liikide säilimiseks.