Riik võitis kohtus vallaelanikke

 (24)

Kaitseministeerium ja Kuusalu vald võitsid kohtuprotsessi kaitseväe keskpolügooni rajamise vastu olevate maaomanike vastu.

Kuusalu valla maaomanikud Sirje Rätsep ja Ennu Tšernjavski soovisid kassatsioonikaebuses Kuusalu keskpolügooni ala detailplaneeringu tühistamist, kuid riigikohus ei võtnud kaebust menetlusse, teatas kaitseministeerium.

Ringkonnakohus leidis varasemalt oma otsuses, et Kuusalu vald ei rikkunud detailplaneeringu koostamisel seadust ja arvestas kaalukat avalikku huvi riigikaitselise objekti rajamiseks.

Kohus leidis, et mõne isiku vastuseis või kooskõlastamisest keeldumine ei saa olla takistuseks planeeringu kehtestamisel, sest isikud on kaasatud ja nende arvamus ära kuulatud.

Kaitseministeeriumi kantsler Lauri Almann avaldas kohtuvõidu üle heameelt ja kiitis koostööd Kuusalu vallaga.

“Tallinna halduskohtu otsus ja ka ringkonnakohtu lõplik otsus on suur samm edasi kaitseväe keskpolügooni rajamisel,” lausus Almann, ja lisas, et sõdurite treenimine teiste riikide harjutusväljakutel on väga kulukas.

Tänavu sai valmis keskpolügooni teeninduslinnaku projekt. Teeninduslinnaku aluse maa riigiomandisse vormistamine riigikaitsemaana on samuti lõppjärgus, käivitati ka teeninduslinnaku ehitusteenuse riigihange.

Planeeritava linnaku valmimistähtaeg on järgmise aasta keskpaik. Kokku on keskpolügoonile kavandatud kuus laskevälja.