Riik hakkab maandama üleujutusohu riske

 (15)
Torm Saaremaal
Torm SaaremaalFoto: Irina Mägi

Riik jagab tänavu 1,17 miljonit eurot, et ära hoida või vähendada üleujutustest tingitud kahjulikke tagajärgi inimese tervisele, keskkonnale, kultuuriväärtustele ja majandustegevusele.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutab välja riskipiirkondandes olevatele kohalikele omavalitsustele taotlusvooru, kust saab toetust ehituslikeks tegevusteks, mis aitavad maandada üleujutusohu riske. Taotluste vastuvõtt algab 27. novembril ja kestab tuleva aasta 9. veebruarini.

"Vihmade ja tormide saabumisel tabavad üleujutused meid enamasti ootamatult ning pole harvad juhud, kus veekogud ajavad üle kallaste ja linnade sadeveesüsteemid lakkavad töötamast. Ka inimene ise võib suurendada üleujutuste riski, näiteks ehitada elamuid veekogudele liiga lähedale või lammialale, asfalteerida suuri alasid ning rajada liiga vähe sadeveesüsteeme," ütles keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv. "Riik jagab tänavu 1,17 miljonit eurot, et ära hoida või vähendada neid kahjulikke tagajärgi inimese tervisele, keskkonnale, kultuuriväärtustele ja majandustegevusele."

KIK on 2018. aastast toetanud uurimuslikke ja muid ettevalmistavaid töid, mis aitavad tuvastada üleujutuste põhjuseid ja leida sobivaid tehnilisi lahendusi üleujutustega kaasnevate negatiivsete mõjude leevendamiseks.

Seotud lood:

"Oleme rahastatud erinevaid ettevalmistavaid tegevusi juba Pärnus, Paides, Võrus, Häädemeestes, Haapsalus, Virtsus, Kuressaares ja Keilas. Keskkonnaministeeriumi kaasabil uuritakse veel Sindi, Tartu ja Kärdla üleujutuste riskipiirkondi," ütles KIKi veemajanduse valdkonnajuht Tõnn Tuvikene.

Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mis aitavad sademevett hajutada ning seda pinnasesse siduda, sh maaparandussüsteemide ja muude kuivendussüsteemide uuendamist, äravoolu soodustavaid, veetaset alandavaid, kõrgveetekke võimalusi vähendavaid ehitustehnilisi tegevusi ning muid ehituslikke tegevusi, mis on vajalikud veevarustuse, kanalisatsiooni ja elektrisüsteemide kaitseks.

Taotlema on oodatud riskipiirkonda või selle mõjualasse kuuluvad kohalikud omavalitsused või nende liidud ning antud alade vee-ettevõtjad, mis kuuluvad sajaprotsendiliselt kohalikule omavalitsusele. Eestis on üleujutusriskiga piirkonnad Tallinn, Pärnu, Sindi, Kuressaare, Nasva, Kärdla, Haapsalu, Võru, Tartu, Maardu, Paide, Häädemeeste, Võiste, Virtsu, Raasiku, Kiisa, Maidla ning Aardlapalu. Seal on üleujutused korduvad või nende laastav mõju on olnud suurem kui mujal Eestis.

Taotlusi saab kuni 9. veebruarini esitada E-toetuse keskkonnas. Toetuse maksimaalne summa ühe taotluse kohta on 800 000 eurot ilma käibemaksuta. Toetuse maksimaalne osakaal on 85% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja võib esitada ühe taotluse. Vooru eelarve on 1 177 149 eurot.