Riik annab HIV ennetusele rohkem raha ja parandab ravi kättesaadavust

 (11)
Riik annab HIV ennetusele rohkem raha ja parandab ravi kättesaadavust
HIV kiirtestFoto: Ilmar Saabas

Reedel lõpenud eelarvestrateegia läbirääkimistel sai paika, et riik suunab alates järgmisest aastast HIV ja AIDS-i ennetusse ja narkootiliste ainete tarbimisest põhjustatud kahjude vähendamisse püsivalt 1,5 miljonit eurot rohkem.

Suurem rahastus aitab mitme teenuse kvaliteeti ja kättesaadavus olulisel määral parandada.

„HIV-sse nakatunute suur hulk ja opioidsõltuvuse kõrge levimus on kaks meie tõsisemat rahvatervise probleemi, mis nõuavad riigi järjepidevat otsustavat tegutsemist,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

Narkootikumide tõttu sureb igal aastal rohkem inimesi kui liiklus- ja tuleõnnetustes kokku, HIV-epideemia on aga narkootikumide tarvitajate ringist ammu välja murdnud ning levib ka nende seas, kel narkootikumidega mingit kokkupuudet pole.

„Kummalgi juhul ei räägi me üksnes elu hammasrataste vahele jäänutest – kuigi nii kiputakse arvama –, vaid need epideemiad mõjutavad tavalisi inimesi ja perekondi. Meil tuleb oma rahva tervise kaitseks astuda jõulisi samme,“ selgitas minister.

Tänu 1,5 miljonile iga-aastasele lisaeurole laienevad HIV kiirtestimise võimalused üle Eesti, samuti hakatakse HIV raviteenuseid (integreeritud antiretroviirusravi ja opioidsõltuvuse asendusravi) osutama Ida-Virumaal, kus nende järele on olnud suur vajadus. Lisaks muutuvad kättesaadavamaks nõustamisteenused patsientidele ja nende lähedastele.

„Hiljuti vastu võetud HIV-tegevuskavaga aastani 2025 oleme eesmärgiks seadnud uute HIV juhtude arvu vähendamise võrreldes praegusega enam kui kaks korda. See on ambitsioonikas, kuid teostatav.

Peame keskenduma ennetusele ja ravile ning ühiskonnana mõistma, et HIV ei ole mõne kitsa riskirühma probleem, vaid tõsine väljakutse kogu ühiskonna jaoks,“ lisas Ossinovski.

Viimase kolme aasta jooksul on riik oluliselt suurendanud nii HIV-i ja narkomaania leviku ohjamisele suunatud teenuste, HIV-ennetuse kui ka ravimite rahastamist.

Näiteks möödunud aastal suurendas riik HIV ja AIDSi ravimite eelarvet 10 miljonilt eurolt 15 miljonini, mis tagab, et ükski nakatunu ei jää ilma vajalike ravimiteta.