Riik aitab koolide digitaristud ja digioskuste õpetamise uuele tasemele viia

 (7)
Riik aitab koolide digitaristud ja digioskuste õpetamise uuele tasemele viia
IT-klassFoto: Vallo Kruuser

Riik toetab koolide digitaristute ja digioskuste õpetamise uuele tasemele viimist tänavu enam kui seitsme miljoni euroga. Digiseadmed jõuavad koolidesse juba uue õppeaasta alguses.

“Õpilaste digioskuste arendamise, IT-õppe ja e-hindamise läbiviimise suuri murekohti on puudus piisaval hulgal seadmetest. Soovime, et see ei saaks takistuseks kaasaegse ja võimalusterohke hariduse pakkumisel,” põhjendas Haridus- ja Teadusministeeriumi e-teenuste osakonna juhataja Andres Ääremaa riigi toetust. “Riigi abiga jõuab koolidesse piisaval hulgal digivahendeid loomaks senisest oluliselt paremad võimalused digipöördeks koolides.”

Ministeerium toetab koolipidajaid digiseadmete nagu sülearvute, lauaarvute, multimeediaarvutite ja nutiprojektorite soetamisel.

Toetuse eesmärk on IT-õppe pakkumise laiendamise kõrval tagada koolide valmisolek 3., 6., 10. ja 12. klasside e-hindamise läbiviimiseks ning digitaalse õppevara kasutamiseks.

Kõik seadmed soetab Haridus- ja Teadusministeerium keskselt ning laseb need lähtuvalt õpilaste arvust ja koolipidajate esitatud seadmesoovidest neile jagada.

Koolipidajate omafinantseeringu kohustus puudub. Neile on vajalik info saadetud ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ootab soove 7. maiks.

Koolipidajal on kohustus tagada alates 2019/20. õppeaastast keerukamate IT-oskuste nagu programmeerimise, robootika või 3D disaini õppe kättesaadavus kõigile õpilastele.

Lisaks kohustub koolipidaja tagama riistvara edaspidise eesmärgistatud ja sihipärase kasutuse ning jätkama ja toetama digitaristu kaasajastamist.

Täpne toetuse abil eraldatavate seadmete arv otsustatakse lõplikult pärast koolide vajaduste koondamist ja riigihanke läbiviimist ministeeriumi, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse, Sihtasutus Innove ning Eesti Valdade ja Linnade Liidu koostöös.

Toetust saavad kõik põhikoolid, gümnaasiumid ja kutseõppeasutused. Riigi poolt soetatud seadmed jõuavad koolidesse hiljemalt oktoobri lõpuks.