Riigilõivude kavandatav kasv on ligi 3,3 miljonit eurot

 (5)
Riigilõivude kavandatav kasv on ligi 3,3 miljonit eurot
Foto: Andres Putting

Riigilõivude 2012. aastaks kavandatud maht riigieelarves on 18 623 628 eurot, mis tähendab, et tulud kasvavad võrreldes käesoleva aastaga 3 268 343 eurot.

Riigilõivude hulgas on kohtute poolt hallatavate registrite riigilõivud, sealhulgas lõivud äri-, kohtuasjade-, laevaregistri, patendiameti ning pärimisregistri toimingutelt, seisab riigieelarve seletuskirjas.

Õiguskantsler Indrek Teder on seisukohal, et riigilõivude kõrge taseme tõttu ei ole juurdepääs õigusemõistmisele igaühele piisavalt kättesaadav. Õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse on aga üks põhiseadusega kõrgemal tasemel kaitstud põhiõigusi.

Teder saatis täna riigikogule ka kirjaliku ettekande, juhtides tähelepanu riigilõivude suurusega seotud põhiseadusliku probleemi ulatuslikkusele ning kutsudes parlamenti üles viima riigilõivu määrad põhiseadusega kooskõlla.