Riigikontroll: pensionireformi tõttu võivad pensionid langeda ning vaesus süveneda

 (208)
Pensionireformi tõttu võib vaesus süveneda.
Pensionireformi tõttu võib vaesus süveneda.Foto: Anni Õnneleid

Riigikontroll avaldas kolmapäevalneli olulisemat tähelepanekut pensionireformi osas. Muu hulgas märkis riigikontroll, et reformi tagajärjel võib vaesus süveneda ja pensionid väheneda. Lisaks võivad ka riigieelarve kulutused pensionäridele suureneda.

Riigikontroll tõi välja neli suuremat tähelepanekut pensionireformi eelnõule. Esiteks avaldab reform mõju I samba laekumistele. Need inimesed, kes pole veel II sambaga ühinenud, võivad sellega liituga, ed hiljem neli protsenti sotsiaalmaksust enda kontole koguda ja see sobival ajal välja võtta. Kui kõrgema palgaga inimesed liituvad aga II sambaga, ei panusta nad seda nelja protsenti palgast I sambasse.

Nii võib reformi tulemuseks olla hoopis riikliku pensionikindlustuse raha vähenemine I sambas, mis kaudselt võib seada surve alla praeguste pensionäride pensionid. “Näiteks kaotab eelnõu seletuskirja arvutuste kohaselt I sammas juba 2021. aastal 36 miljonit eurot, kui II sambaga liituvate kõrgepalgaliste sissemaksed ületavad kümne protsendi võrra II sambast lahkuvate madalapalgaliste sissemakseid. Samas kui II sambaga liituvate kõrgepalgaliste sissemaksed ületavad 20 protsendi võrra II sambast lahkuvate madalapalgaliste sissemakseid, siis 2023. aastaks on I sambas juba 80,4 miljonit eurot vähem,” seisab tähelepanekutes. Sedasi võib kasvada ka pensionäride vaesus, mis on juba Euroopa Liidu suurim.

Seotud lood:

Teiseks võivad reformiga pensionid langeda. Varem on valitsuse eesmärk olnud hoida pensionit 40 protsendi tasemel senisest keskmisest palgast. Pensionireformi eelnõu seletuskirja kohaselt võib valikuvabaduse andmine halvendada just madalapalgaliste inimeste toimetulekut pensionieas, kui nad peaksid II sambast väljuma. Rahandusministeeriumi juunis korraldatud uuring kinnitas, et II sambast lahkuksid eelkõige kesk- ja vanemaealised ning madalama haridus- ning palgatasemega inimesed. Seega on nemad tugevalt üks ohugrupp tulevase hakkamasaamise osas.

Kolmandaks võib pensionireform mõjuda negatiivselt riigiarvele. Riik pole arvutanud, kuidas mõjuks reform eelarvele, kui tuleks leida tulevastele pensionäridele lisaks sotsiaaltoetusi, sest II samba raha kulutati ära ning I samba rahast ei piisa elamiseks.

Neljandaks märkis riigikontroll, et II sambaga liitunud saavad raha koos sotsiaalmaksuga välja võtta, kui I sambas kogunud inimesed sotsiaalmaksu välja võtta ei saa. Lahenduseks pakuti seda, et II sambast saaks võtta vaid enda panusena makstud kaks protsenti.