Riigikohus toetas arstide täiendkoolituse toetamist

 (4)
Riigikohus toetas arstide täiendkoolituse toetamist
Arst.Foto: Ilmar Saabas

Sihtasutus Arstide Täienduskoolituse Fond võitis kohtuvaidluse ja saab arstide täiendõppe toetamist jätkata. Riigikohus tühistas 7. mail 2015 halduskohtu ja ringkonnakohtu otsuse ning valitsuse korralduse, millega fond 2013. aastal tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjast välja arvati.

Maksuamet, rahandusministeerium, valitsus ja kahe astme kohtud kinnitasid mitu aastat kestnud vaidluses, et arstide täienduskoolituse toetamine ei ole avalikes huvides ega heategevuslik ja fond tegutseb ainult ühe kutseala huvides. Riigikohus aga leidis, et sihtasutuse vastuväited on olnud algusest peale õiged: „SA Arstide Täienduskoolituse Fond puhul ei ole täidetud ükski neljast nimekirjast kustutamise aluseks olevast eeldusest ning seega on Vabariigi Valitsuse korraldus õigusvastane ja tuleb tühistada.“ Samuti mõisteti riigilt välja kohtukulud, teatas fond.

Riigikohtu kolleegium on seisukohal: „Arstide täienduskoolituse toetamine vastab avaliku huvi kriteeriumile. Põhiseaduse § 28 kohaselt on igaühel õigus tervise kaitsele. Arstide erialane täienduskoolitus aitab kaasa tervishoiuteenuse kvaliteedi tõstmisele ja tagab sellega avalikku huvi igaühe tervise kaitse vastu.“

„Kahjuks on tööandjate ja riigipoolne koolituse rahastamine puudulik, seetõttu on väga vajalik, et fond saab vahepeal katkenud koolitusstipendiumide maksmist jätkata,“ ütles arstide liidu president Lembi Aug.