Riigikohus: tasuta sõiduõiguse annab vaid valideeritud sõidukaart

 (100)
Validaatorite kasutamine ühistranspordis-28
Foto: Ilmar Saabas

Riigikohus leidis trammiga sõitnud tallinlase ja linnavõimu vaidlust arutades, et tallinlasele annab tasuta sõiduõiguse ühistranspordis vaid valideeritud sõidukaart, samas kaardi valideerimata jätmise korral ei pruugi rikkuja karistamine alati põhjendatud olla.

Vaidlus sai alguse sellest, kui tallinlane sõitis tänavu veebruaris trammis, jättes oma sõidukaardi valideerimata. Kuigi tal oli munitsipaalpolitseinikele näidata ette tasuta sõiduõigust võimaldav sõidukaart ning ka isikut tõendav ID-kaart, karistas munitsipaalpolitsei teda 16-eurose trahviga, kirjutab BNS.

Tallinlane viis vaidluse Harju maakohtusse, leides, et kuigi ta polnud sõidukaarti valideerinud, suutis ta piisavalt tõestada, et tal on õigus ühistranspordis tasuta sõita. Maakohus asuski trammisõitja poolele, leides, et linnavõimul polnud alust teda karistada.

Munitsipaalpolitsei lahendiga ei nõustunud ja viis vaidluse riigikohtusse. Kõrgeim kohtuaste andiski täna õiguse linnale, märkides, et vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele tagab tallinlasele ühistranspordis tasuta sõidu õiguse vaid valideeritud sõidukaart koos isikut tõendava dokumendiga ehk ei piisa, kui linlasel on lihtsalt kaasas sõidukaart, vaid see tuleb ühissõidukisse sisenedes ka valideerida.

Samas leidis kohus, et vaidluse algatanud linlase väärteoasja võib siiski otstarbekuse kaalutlusel lõpetada talle kohustusi määramata. "Süülise väärteo toimepanek ei too endaga kaasa vältimatut vajadust isiku karistamiseks," märkis kohus, tuues muuhulgas esile, et antud juhul oli rikkuja varem karistamata ja süüd raskendavaid asjaolusid polnud.