Riigikohus: Metropolis tulistanud grusiini riigist välja saatmine pole põhjendatud

 (44)
Metropoli hotelli tulistamise kohtuasi
Metropoli hotelli tulistamise kohtuasiFoto: Rauno Volmar

Riigikohtu kriminaalkolleegium jättis tänase otsusega muutmata Tallinna ringkonnakohtu mõistetud nelja-aastase vanglakaristuse Eestis pikaajalise elamisloa alusel elavale Gruusia kodanikule, kes tulistas 2017. aasta veebruaris Tallinnas asuvas Metropoli hotellis teist meest jalga.

Samas ei hinnanud riigikohus piisavalt põhjendatuks ringkonnakohtu otsust mõista lisakaristusena riigist väljasaatmine ja kaheksa-aastane sissesõidukeeld. Seetõttu saatis riigikohus asja ringkonnakohtule uueks arutamiseks.

Riigikohtu kriminaalkolleegium nõustus täielikult ringkonnakohtu otsusega mõista Eestis pikaajalise elamisloa alusel elavale Gruusia kodanikule Paata Sakhokiale nelja-aastane vanglakaristus avaliku korra raske rikkumise ja tulirelva ebaseadusliku käitlemise eest. Kolleegiumi hinnangul põhjendas ringkonnakohus süüditunnistamist ja vangistusega karistamist nõuete järgi ning seega jättis riigikohus rahuldamata kaitsja taotluse mõista Paata Sakhokia tulirelva ebaseaduslikus käitlemises õigeks ja kergendada tema karistust avaliku korra raske rikkumise eest.

Küll aga märkis riigikohus, et lisakaristusena riigist väljasaatmisel ja sissesõidukeelu seadmisel peab kohus arvestama kõikide asjaoludega. Sealjuures tuleb ringkonnakohtul asja uuel arutamisel hinnata uute kuritegude toimepanemise tõenäosust ja otsustada, kui suurt ohtu kujutab Paata Sakhokia Eestis viibimine siinsele õiguskorrale. Samuti tuleb põhjalikult analüüsida süüdistatava sidemeid Eesti ja päritolumaaga.

Kui kohus otsustab lõimunud ja perekondlike sidemete kaudu Eestiga lahutamatult seotud välismaalase Eestist välja saata, tuleb kohtul üksikasjalikult tuua esile argumendid, miks õiguskorra kaitsmise huvi kaalub üles väljasaatmisega kaasneva riive era- ja perekonnaelu puutumatusele.

Metropol hotel Foto: Madis Veltman