Riigikogus hakati Kesk-Aafrika missiooni arutama, Inara Luigase arvates on eelnõu on lohakalt koostatud

 (20)
Riigikogus hakati Kesk-Aafrika missiooni arutama, Inara Luigase arvates on eelnõu on lohakalt koostatud
Eesti kaitseväelased Foto: Andres Putting

Riigikogu täiskogu arutas eilsel istungil kuni 55 tegevväelasega osalemist Kesk-Aafrika Vabariigi (KAV) rahutagamise missioonil. Aruteluga ei jõutud aga kuigi kaugele, sest sotsiaaldemokraadi Inara Luigase hinnangul leidus eelnõus palju puudujääke, mistõttu pidi riigikogu võtma mitu vaheaega ja arutelu katkestama.

Riigikogu heakskiit võimaldaks Eestil osaleda Euroopa Liidu rahutagamismissioonil EUFOR RCA (European Union military operation in Central African Republic) KAV-is kuni 55 tegevväelasega alates otsuse jõustumise hetkest kuni 31. augustini 2014 ning kuni 5 tegevväelasega aasta lõpuni.

Eesti osalus rühmaga oleks ühekordne, pärast neljakuulise rotatsiooni lõppu ei saadeta Kesk-Aafrikasse uut rühma. Eesti jalaväerühma ülesandeks saab tõenäoliselt julgestus- ja toetusoperatsioonide läbiviimine eesmärgiga vabastada Prantsusmaa ja Aafrika Liidu rahuvalveoperatsiooni MISCA üksused teiste operatsioonide läbiviimiseks. Samuti antakse mandaat kuni 5 staabiohvitseri või erialaspetsialisti kaasamiseks samale missioonile kuni selle aasta lõpuni.

Sotsiaaldemokraat Inara Luigas juhtis aga tänasel riigikogu istungil tähelepanu missioonile saatmise eelnõu puudujääkidele, mistõttu oli riigikogu juhatus sunnitud võtma mitu vaheaega ja eelnõu arutelu pooleli jätma.

"Meie sõdurite kaugele Aafrikasse lähetamine on nii tõsine otsus, et selle puhul peavad kõik asjad olema iseäranis korrektsed ja täpsed. Paraku esitas valitsus riigikogule äärmiselt lohakalt koostatud eelnõu. Riigikaitsekomisjon tõi ta küll saali muudetud kujul, kuid mitmed ebakõlad ja vastuolud jäid eelnõusse alles," ütles Luigas. 

Seotud lood:

Näiteks ei tohiks olla vaidlust selle üle, kas tegu on rahutagamise missiooniga või hoopis Euroopa Liidu sõjalise missiooniga, arvas Luigas. Ta viitas sellele, et lisaks Euroopa Nõukogu 20. jaanuari otsusele toetada sõjalist missiooni Lõuna-Aafrikas võttis ÜRO Julgeolekunõukogu 28. jaanuaril vastu KAV-i puudutava resolutsiooni. Seda resolutsiooni arvesse võttes otsustas 10. veebruaril Euroopa Nõukogu, et alustab Euroopa Liidu rahutagamismissiooni KAV-is.

Eelnõu tutvustanud kaitseminister Urmas Reinsalu ütles riigikogu kõnetoolist, et rahvusvaheline üldsus eesotsas Prantsusmaaga otsustas mullu detsembris konflikti Kesk-Aafrika Vabariigis otsustavalt sekkuda. "ÜRO julgeolekunõukogu andis vaenutegevuse lõpetamiseks ja humanitaarabi kohale toimetamiseks vajalike tingimuste loomise ülesandeks Aafrika Liidu vastavale rahuvalvemissioonile ja neid toetavatele prantslastele. Humanitaarabiks ja elementaarsete teenuste taastamiseks panustasid Euroopa Liit, ÜRO, Ameerika Ühendriigid ja teised organisatsioonid jaanuaris enam kui 500 miljonit dollarit," rääkis Reinsalu.

Eesti toetas Kesk-Aafrika Vabariiki 2013. aastal kokku 130 000 euroga. Sel aastal on lubanud välisministeerium vägivalla all kannatavate sisepõgenike olukorra leevendamiseks anda 100 000 eurot, lisas minister. Teiste riikide osalemise kohta missioonil rääkis Reinsalu, et Rootsi, Suurbritannia ja Poola on teatanud toetusest õhutranspordiga, Leedu logistilise toetusega ning Soome on teatanud, et kavatseb missiooni panustada kaitseväelastega. "Lisaks on veel pikk nimistu teistest riikidest, kes panustamist kaaluvad või on seda ka otsustamas, kuid pole sellest avalikkust veel teavitanud," lisas Reinsalu.