Riigikogu võttis menetlusse kooseluseaduse tühistamise eelnõu, kooseluseaduse rakendusaktide esimene tuleproov lükkub homsesse

 (122)
Riigikogu võttis menetlusse kooseluseaduse tühistamise eelnõu, kooseluseaduse rakendusaktide esimene tuleproov lükkub homsesse
Foto: Andres Putting

Tänase riigikogu täiskogu istungi päevakorra kuuenda punktina pidi toimuma kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu esimene lugemine. EKRE venitamistaktika tõttu selleni täna ei jõutud.

Riigikogu kommunikatsioonijuht Urmas Seaver kinnitas Delfile, et kooseluseaduse rakendusseaduse esimene lugemine lisatakse homse riigikogu päevakorra algusesse.

Tänase riigikogu juhatuse otsusega võetu menetlusse seitse eelnõu, nende seas ka kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise ning paarkonna seaduse eelnõu.

23. novembril algatasid riigikogu liikmed Jaanus Karilaid, Mart Helme, Märt Sults, Peeter Ernits, Martin Helme, Uno Kaskpeit, Erki Savisaar, Dmitri Dmitrjev, Olga Ivanova, Raivo Põldaru, Vladimir Velman ja Siret Kotka kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu.

Täna, 24. novembril riigikogu liikmete Jüri Adamsi, Andres Ammase, Andres Herkeli, Ain Lutsepa, Külliki Kübarsepa, Artur Talviku, Krista Aru, Peeter Ernitsa, Kersti Sarapuu algatatud paarkonna seaduse eelnõu on mõeldud vastukaaluna kooseluseadusele, mille riigikogu XII koosseis võttis vastu 9. oktoobril 2014 ning selle järjele ehk kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõule. Eelnõu on mõeldud neid täielikult asendama.

Eelnõusid hakkab edasi menetlema juhtivkomisjon - õiguskomisjon -, kus otsustatakse, millal see komisjonile istungile tuuakse ja millal riigikogu istungile saadetakse.

Seotud lood:

Esitatud seaduseelnõude vastuvõtmiseks oleks vaja lihthäälteenamust. Ka kooseluseadus võeti vastu lihthäälteenamusega.

Kooseluseaduse võttis vastu eelmine riigikogu koosseis, kuid enne jõustumist tuleva aasta algul on vaja riigikogul vastu võtta rakendusaktid ehk sätted, millega saab kooseluseadust ka igapäevastes praktilistes olukordades rakendama hakata.

Rakendamissätete ühtselt eraldi seaduses välja toomine on vajalik eelkõige seetõttu, et rakendusnormid on omavahel tihedalt seotud. Ühtne rakendusseadus võimaldab vältida erinevates seadustes seotud küsimusi reguleerivate normide ja neis sisalduvate viidete vahelisi ebakõlasid ning tagada selguse, arusaadavuse ja terminoloogilise ühtsuse.

Eelnõu lähtub kooseluseaduse vastuvõtmisel esitatud sooneutraalsest regulatsioonist, mis hõlmab kooselulepingu sõlminud isikute (registreeritud elukaaslaste) omavahelisi õigussuhteid ja õigussuhteid kolmandate isikutega. Õigussuhte olemus ning sellest tulenevad õigused ja kohustused on sisustatud juba kooseluseaduses.

Eelnõu eesmärk on kooseluseaduses toodud põhimõtetest lähtudes täpsustada, milline on kooseluseadusest tekkivate õiguste ja kohustuste realiseerimise kord ja tagada kooseluseaduse rakendumise võimalikkus. Eelnõuga muudetakse mitmeid seadusi. Rakendusseadus on suuresti tehniline tekst, mis reguleerib varasuhteid, pärimist, registritega seotud küsimusi jne.

Põhja prefektuuris on 24. novembril kella 08.30-11.00 registreeritud kooseluseaduse vastane pikett Toompea lossi ees ja kell 11.00-13.00 on samasisuline pikett Vabaduse väljakul. Mõlemat korraldab SAPTK.