Riigikogu võttis kõrgharidusreformi seaduse uuesti vastu

 (3)
Riigikogu võttis kõrgharidusreformi seaduse uuesti vastu
Foto: Rene Suurkaev, Eesti Päevaleht

Riigikogu kiitis 53 poolthäälega (42 vastu) heaks teist korda menetletud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, mille president Toomas Hendrik Ilves jättis esimesel korral välja kuulutamata.

Akadeemilise puhkuse tingimuste osas viiakse seadusesse muudatused, mille kohaselt rakendub õppekava täitmise piirang akadeemilisel puhkusel viibimisel alates 2013/2014. õppeaastast õppeasutusse immatrikuleeritud üliõpilastele ja varasemalt immatrikuleeritud üliõpilastele alates 2016/2017. õppeaastast, teatas riigikogu pressitalitus.

Õppekulude hüvitamise osas tuuakse selgelt välja juhud, millal tekib õppeasutusel õigus üliõpilaselt õppekulusid nõuda. Täiskoormusega eesti õppekeelega õppekaval õppivalt üliõpilaselt on õigus nõuda õppekulude hüvitamist üksnes siis, kui üliõpilane ei ole täitnud algavaks semestriks kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahtu.

Samuti muudetakse kõrgharidusõppe läbiviimise rahastamise regulatsiooni, jättes välja vaidlusaluse volitusnormi osa, mis andis valitsusele pädevuse kehtestada tegevustoetuse mahu määramise täpsemad tingimused ja kord. Muudatuse kohaselt antakse valitsusele volitus üksnes täpsustada seaduses nimetatud näitajate definitsioone ja korralduslikke küsimusi.