Riigikogu nimetas Priit Pikamäe riigikohtu esimeheks

 (10)
PRIIT PIKAMÄE
Priit PikamäeFoto: Mikk Raude

Riigikogu nimetas täna esimesel lugemisel riigikohtu esimeheks Priit Pikamäe.

Pikamäe riigikohtu esimeheks nimetamise poolt oli 89 riigikogu liiget, vastu ei olnud ühtki ja erapooletuks jäi kaks riigikogu liiget.

Riigikogu otsus jõustub 13. septembril. Riigikohtu praeguse esimehe Märt Raski volitused lõpevad selle aasta 12. septembril.

Riigikogus peetud ettekandes ütles Pikamäe, et põhiseaduse järgi on riigikohus ühtlasi ka põhiseaduskohus. Seega peab riigikohus lahendama kõik tema ettetoodud põhiseaduslikkuse vaidlused.

See tähendab aga ühtlasi, et riigikohtu jaoks üheks olulisemaks menetluse osaliseks põhiseaduslikkuse vaidlustes on just riigikogu. Senist koostööd põhiseaduslikkuse järelevalve vallas tervikuna hinnates leian, et see on osutunud väga hästi toimivaks ning vastastikusi pädevusi respekteerivaks.

"Muu hulgas tähendab see seda, et riigikohus on oma senises praktikas hoidunud seadusandjale liiga üksikasjalike ettekirjutuste tegemisest ning riigikogu on kõrgema kohtu otsused täitmiseks võtnud. "Arvan, et riigikogu seisukohad põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetlustes oleksid siiski veelgi paremini tagatud, kui riigikogu, eeskätt komisjonide kaudu, veelgi enam suurendaks oma nõudlikkust parlamendi ette toodavate eelnõude seletuskirjade sisulise kvaliteedi suhtes," sõnas Pikamäe.

Seotud lood:

"Riigikohtu pädevus põhiseaduskohtuna seab erilised kõrgendatud nõudmised ka riigikohtu nimel tehtavate lahendite kvaliteedile. Arvan, et nii nagu kohtusüsteemis tervikuna, tuleb iseäranis riigikohtus seista selle eest, et kohtulahendid oleksid senisest veelgi paremini põhistatud," sõnas Pikamäe.

Ta lisas, et olukorras, kus kohtuvaidlused on muutumas järjest valdkonnaspetsiifilisemaks, on selle tagamiseks hädavajalik kaasata ka õigusemõistmise juurde spetsialiste õigusvälistest valdkondadest.

President Toomas Hendrik Ilves tegi riigikogule tänavu aprilli algul ettepaneku nimetada Priit Pikamäe riigikohtu esimeheks.