Riigikogu muutis sõidukitega seotud riigilõivu määrasid

 (16)
Autoregistrikeskus
Foto: Arno Mikkor

Riigikogu võttis täna vastu riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse, millega maanteeameti e-teenuste tarbimise riigilõivumäärad vähenevad uuest aastast 20 protsendi võrra.

Samas kasvavad uuest aastast maanteeameti büroodes teostatavate toimingute riigilõivumäärad ligi viis protsenti, välja arvatud haagise registreerimise riigilõiv, mille osas saavutas riigikogu majanduskomisjon kompromissi riigilõivu ligi kahekordseks vähendamiseks, teatas riigikogu.

Eelnõu kolmandal lugemisel esinenud Jaan Õunapuu ütles, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanek oli küll vähendada haagiste riigilõivumäära 25 eurole, kuid ta avaldas heameelt ka saavutatud kompromissi üle. Samas tunnustus ta maanteeameti e-teenuste arendamise suunda.

Majanduskomisjon tegi seaduseelnõu menetlemise käigus muudatusettepaneku, mille järgi väheneb uuest aastast haagiste registreerimise riigilõivumäär maanteeameti büroodes praeguselt 121,43 eurolt 63 eurole. Haagistele eraldi riigilõivumäära kehtestamisega väheneb viimase nelja aasta statistikal põhineva prognoosi kohaselt sõidukite registreerimise eest saadav tulu 271 530 euro võrra. Tuleva aasta riigieelarve tasakaalu põhimõtet jälgides kaeti see osa teiste artiklite riigilõivumäära 1-2-eurose tõusuga.

Sõidukite registreerimise toimingu riigilõiv suureneb uuest aastast 128 euroni, registrimärgi väljastamise toimingu riigilõiv suureneb 62 eurole ja maanteeameti büroodes registriandmete muutmine 61 eurole.

Seaduse vastu võtmise poolt oli 56, vastu oli 13 ja erapooletuks jäi kolm riigikogu liiget.