Riigikogu muutis seadust soodustamaks opositsiooni kaasatust KOV-i juhtimises

 (14)
Urmas Reinsalu ja Jean-Yves Le Drian pressikonverents
Urmas Reinsalu kritiseeris, et seadus jõustub alles 2017. aastalFoto: Ilmar Saabas

Riigikogu võttis vastu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse, millega täpsustatakse kohaliku omavalitsuse (KOV) volikogude komisjonide moodustamise ning juhtorganite valimise korda, et tagada opositsiooni kuuluvate poliitiliste jõudude parem kaasatus ning esindatus ka komisjonide töö juhtimises.

Seadusemuudatuse kohaselt hakataks komisjoni esimeest ja aseesimeest või aseesimehi valima üheaegselt salajasel hääletusel. Hetkel kehtiva regulatsiooni kohaselt saab esimeest ja aseesimeest valida eraldi, mis võimaldab koalitsioonil hõlpsalt hääletada mõlemale ametikohale oma kandidaat.

"Sarnaselt riigikoguga tuleb edaspidi volikogu komisjonide esimehed ja aseesimehed valida üheaegselt, mis tagab ka vähemusse jäänud poliitilistele jõududele esindatuse komisjoni juhtkonnas," märkis Jaak Allik. Tänase praktika kohaselt valitakse volikogud komisjonide esimehed ja aseesimehed eraldi hääletusvoorudes, mis võimaldab anda mõlemad ametipostid valitsuskoalitsioonile ning tõrjuda opositsioon komisjonide töö juhtimisest ja kavandamisest eemale, selgitas Allik.

Samuti tuleb komisjonide moodustamisel järgida Alliku sõnul samasugust poliitiliste jõudude proportsiooni, nagu on volikogus tervikuna.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus sätestab uue nõudena, et volikogu komisjonide koosseisude kujundamisel arvestatakse erakondade ja valimisliitude esindajate osakaalu volikogus.

Seotud lood:

Alliku sõnul ajendas sotsiaaldemokraate seadust algatama tõsiasi, et mõnede omavalitsuste töös ei järgita alati demokraatia põhiprintsiipe ning püütakse opositsiooni tõrjuda. Sellele probleemile on osutanud ka õiguskantsler.

"Ma ei tahaks siin süüdistada ühtegi konkreetset erakonda, sest kohalike omavalitsuste tasemel on küllap kõik patused," sõnas Allik.

Seaduse menetluse käigus kiitis riigikogu heaks põhiseaduskomisjoni välja pakutud muudatusettepanekud jättes eelnõust välja regulatsioon, mille kohaselt on kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu liikmel õigus kuuluda volikogu moodustatud komisjoni isikliku sooviavalduse alusel.

Volikogu liikmete isikliku sooviavalduse alusel komisjonidesse nimetamisel ei pruugi olla võimalik tagada samaaegselt volikogu valimistel valituks osutunud erakonna ja valimisliidu nimekirjade proportsionaalset esindatust volikogu komisjonides.

Samuti muudeti menetluse käigus seaduse jõustumise päeva, milleks sai 2017. aasta 16. oktoober.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 71 Riigikogu liiget, vastu oli 14, üks jäi erapooletuks.

Eelnõu vastuvõtmise eel sõna võtnud IRLi ridadesse kuuluv Urmas Reinsalu kiitis sotse eelnõ algatamise eest, kuid heitis ette, et muudatus jõustub alles kolme aasta pärast.

"Kui on olukord, kus jällegi on üks poliitiline jõud, kes saab rahvalt mandaadi kohaliku omavalitsuse valimistel ja jääb enamusjõuga volikogude komisjonides esindamata, siis on midagi korrast ära," rääksi Reinsalu. "Valimistulemus ei peegeldu nende komisjonide moodustamises, me näeme mitmeid kohti, kus on tuimalt teerulliga opositsiooni õigustest üle sõidetud. Selles mõttes on selle seadusega õigesti probleemile osutatud."