Riigikogu lükkas tagasi eelnõu VEB Fondi materjalide avalikustamisest

 (59)
VEBi peahoone Moskvas
VEBi peahoone Moskvas Foto: Scanpix, REUTERS

Riigikogu lükkas kolmapäevasel istungil tagasi otsuse eelnõu VEB Fondi uurimiskomisjoni materjalide avalikustamisest.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni esitatud riigikogu otsuse "Riigikogu VEB Fondi uurimiskomisjoni materjalide avalikustamisest" eelnõu tagasilükkamise poolt hääletas 46 ja vastu 23 riigikogu liiget, erapooletuid oli 2.

Eelnõu nägi ette juurdepääsupiirangute tühistamist riigikogu VEB Fondi uurimiskomisjoni materjalidele. Riigikogu moodustas VEB Fondi uurimiskomisjoni 2013. aasta 12. märtsil, komisjon pidas 40 istungit ja küsitles istungitel 49 inimest.

EKRE fraktsiooni liige Henn Põlluaas ütles eelnõu tutvustamisel, et põhjendamatu salastamine õõnestab ühiskonna usaldust riigiesindajate ja institutsioonide vastu ning see ei sobi kokku demokraatia ja avatuse printsiibiga. "Usalduskriis ning lõhe inimeste ja võimulolijate vahel on niigi selgelt hoomatav. Seda usalduse kaotust on aga võimalik kompenseerida info avalikustamise, aususe ja tõe ilmsiks toomisega," ütles Põlluaas.

"Isikute privaatsusõiguse, isikuandmete kaitse vajadus ei kaalu niivõrd tõsise juhtumise puhul üles avalikkuse huvi ja ühiskondlikku kasu. Komisjon loodi ikkagi eesmärgiga saada selgust Eesti Panga saladuses hoitud finantsmahhinatsioonidest ja võltsimistest," lisas Põlluaas.

Põhiseaduskomisjoni esindajana istungil ettekande teinud Andres Anvelt selgitas, et riigikogu VEB Fondi uurimiskomisjoni salvestised on küll olemas, kuid neile laieneb istungite kinnisuse printsiip, mis tuleneb riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-st 36. "Nüüdseks on olemas riigikohtu otsus 11. maist 2015, milles kohus sedastab, et riigikogu komisjonide istungid on üldjuhul kinnised ning üksnes komisjoni koosseisu poolthäälte enamusega võib istungi kuulutada avalikuks," ütles VEB Fondi uurimiskomisjoni liikmeks olnud Anvelt.

Seotud lood:

Anvelt rõhutas, et riigikogu otsus ei saa muuta seadust. "Õigusaktide hierarhia printsiibi kohaselt peavad madalamal tasemel olevad üksikaktid olema kooskõlas üldaktidega, antud juhul seadusega, ja siit tuleneb ka riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 36 kinnisuse printsiip. Samuti, kuna juurdepääsupiirang on seatud seaduse alusel, läheks käesolev otsuse eelnõu vastuollu seadustega, mis kohustavad riigiasutusi kehtestama teabele juurdepääsupiiranguid või tunnistama teabe riigisaladuseks," ütles Anvelt.

Läbirääkimistel Vabaerakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud Artur Talvik rõhutas, et läbipaistvus parandab poliitilist kultuuri ning Vabaerakonna fraktsioon toetab eelnõu.

EKRE fraktsiooni nimel sõna võtnud Martin Helme arvates tuleks VEB Fondi uurimiskomisjoni materjalid avalikustada ning kutsus üles eelnõu toetama.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud Rainer Vakra tuletas endise VEB Fondi uurimiskomisjoni esimehena meelde, et uurimiskomisjoni liikmed otsustasid toona, et komisjoni istungid on kinnised. Vakra kutsus riigikogu liikmeid üles kuulama komisjoni salvestisi.