Riigikogu kogunes erakorralisele istungile, kaalul oli valitsuse usaldusküsimus

 (39)
Riigikogu istung 18.06.2014 kell 19 pilt 2
Riigikogu istungFoto: Martin Dremljuga

Riigikogu kogunes täna kell 10 erakorraliselt, et arutada Valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille valitsus sidus enda usaldusküsimusega.

Seoses Vilja Savisaar-Toomasti tagasiastimisega riigikogu liikme kohalt asus 20. juunist riigikogu liikmeks Mihhail Korb, kes andis täna ametivande.

Keskerakonna liige Heimar Lenk andis kümne riigikogu liikme poolt üle arupärimise peaminister Taavi Rõivasele, kellelt päritakse, miks ei lubata Tallinna TV ajakirjanikke valitsuse pressikonverentsile.

Tänaselt istungilt puudub 12 riigikogu liiget.

Valitsuse usaldushääletus riigikogus
Riigikogu töö jätkub järgmiste eelnõude aruteludega.
Riigikogu toetas täna häältega 56 poolt ja 30 vastuvabariigi valitsust, kes oli sidunud vanemapensioni edasilükkamise ja pensionite maksuvabastuse tõusu eelnõu lõpphääletuse enda usaldusküsimusega.
Spiiker lõpetas läbirääkimised. Muudatusettepanekuid hääletusele ei pandud ja asuti lõpphääletusele.
Rüütli: valitsuse poolt soovitakse edasi lükata 5 euro suurust lisa iga lapse kohta. Head kolleegid IRList, teie retoorika on hämmastav. Kõik tudengitest lapsevanemad jäid teie osalusel ju ilma ka õigusest õppelaenu kustutada, kas see ei ole petmine?
Karel Rüütli (SDE): vanemapensioni ei kaotata ära, vaid lükatakse edasi. Uus koalitsioon on arvestanud pensionite tõusuga, koos tulumaksuvaba miinimumi suurenemisega tõuseb pension 23 eurot.
Priit Sibul (IRL): Vanemapension ei ole preemia, see on kompensatsioon tööturult eemal olemise eest. On oluline, et seda ei lükataks edasi.
Seeder: praegu luuakse pretsedenti. Kui nii käitutakse praegu juba seadustatud lubadusega, kui õigustatud eeldused tühistatakse lihtsalt sellepärast, et üks valitsuspartner vahetub teisega, siis ei saa olla kodanikul kindlust ega usaldust oma riigi suhtes.
Helir-Valdor Seeder (IRL). keskmiselt 2 last üles kasvatanud isal või emal vähendatakse pensioni 120 eurot aastas.
Marko Pomerants (IRL) tsiteeris riigikogus Eduard Vilde "Pisuhända". Tsitaat lõppes sõnadega. "Sa tuled minu varaga mu tütrele kosja? Jah, mul endal es ole." 
Siim Kiisler (IRL): ümberjagamisest võidavad need, kes pole lapsi üles kasvatanud, kaotavad need, kes on lapsi üles kasvatanud. Mida rohkem lapsi on inimene üles kasvatanud, seda rohkem nad kaotavad. Selle eelnõu sisu lööb eriti valusalt lasterikkaid peresid. See hoiak on pikas perspektiivis hukatuslik Eesti rahvale.
Urmas Reinsalu (IRL): Silmakirjalik ja hämav on see kolme aasta edasilükkamise väide. See jääb ära. Valitsus ise nendib kahte asja, et eelnõu kulu on väheoluline ja see puudutab väikest osa inimesi. Tegelik põhjus on poliitiliselt küüniline - see on kättemaks selle eest, et IRLi üks valimislubadus oli vanemapension.
Saare: Head endised koalitsioonikaaslased Reformierakonnast, tunnistage, et kevadises armutuhinas sotsidega olete te üle pingutanud.
Andrus Saare (IRL): Raha võetakse alatult nende pensionäride taskust, kes on lapsi kasvatanud. Kas sõna pidada ja lubadusi täita on midagi sellist, mida mida meie valitsus ei suuda? Raha ju ometi on. Kas siis on raha nagu väidab peaminister või ei ole?
Kokk: IRL ei anna järele võitluseta. Kas valitsus tahab petta 226 000 pensionäri? IRL soov on, et riik peaks oma sõna ja täidaks võetud kohustused.
Kokk: Rõivase valitsus näitab oma võimetust tegeleda Eestile oluliste teemadega nagu iive ja tegeleb omale jõukohasema Tallinna TV teemaga.
Aivar Kokk (IRL): ajutine valitsus on otsustanud kustutada 226 000 pensionäri õigustatud pensionitõusu ootuse. Pensionilisa oleks hakatud välja makma alates 2015. aastast. Nüüd otsustas valitsus võtta neilt ära 86 miljonit eurot.
Ligi: kaasamine on olnud Eesti ühiskonnas normaalus juba palju aastaid. Urmas, võta stenogramm, kui see ilmub, pane minu vastus ja enda küsimused kõrvuti ja punasta!
Ligi: me ei saa ka juriidiliselt teha suuri lollusi eelarve tasakaalu koha pealt.
Ligi: kes kellele kosja läheb? Kui vanaemadelt ja vanaisadelt küsida, siis neil küll ei ole kahju sellest, kui nende lapsed ja lapselapsed saavad toetust juurde. Nad tahaksid, et noorem pere ikkagi paremini hakkama saaks.
Ligi: kellelgi ei ole taskus seda raha, mida te väidate, et ära võetakse. Seda meedet ei eksisteeri. Pensionäridel me oleme tõstmas maksuvaba miinimumi, me oleme teistel tõstmas maksuvaba miinimumi, tõstame lastetoetust. Vaielge neile valikutele vastu ja tõetage, et need on halvad valikud.
Ligi: kuulsin jahmatusega IRL esimehe sõnu AKs. Vat see on kõva sõna, et toetuste äravõtmine on populaarne.
Ligi: peame ikkagi vaatame, et erinevad sotsiaalsed grupid saaksid hakkama. ütlen veelkord, me räägime vanemapansioni edasilükkamisest.
Ligi: perepoliitika aabitsatõde on see, et kõige tõhusamad on teenused, seejärel tulevad vajaduspõhised toetused, nende järel tulevad universaaltoetused, siis tulevad maksuvabastused.
Ligi: SDEle oli lastetoetus väga tähtis, meie võtsime seda ka kui õilsat otsust, oleksime rõhunud teenustele, aga nii need kompromissid lähevad. See, mida me siin praegu edasi lükkame, on kaugel maas teistest meetmetest.
Ligi: laste kasvatamiseks on vaja raha siis, kui lapsi kasvatatakse. Ma ei ole kunagi rääkinud vastandamisest.
Ligi: me teeme panuse teistele meetmetele - maksuvaba min tõus, lastetoetuste tõus. Me ei lähe kindlasti vanemapensioni kahe esimese etapi kallale, kolmas etapp lükakse edasi kolmeks aastaks. Lõpliku otsuse teeb järgmine riigikogu. Me ju ei söö seda raha ära!
Ligi: pensionid tõusevad 2015. aastal suurusjärgus 5 protsenti. Jutt pensioni kärpimisest on vale ja ma soovitan riigikogu liikmetel mitte valetada.
Ligi: oleme parandanud maksulaekumisi, aga struktuurseid kulutusi peale võtta ei tohiks, oleme piiri peal. Olen nõus Eesti Panga seisukohaga, kes selle eest hoiatab. Struktuurse tasakaalu eelistus on alati natuke vaieldav ja jooksvad maksulaekumised ei muuda palju.
Jürgen Ligi: kui lõpeb 2. samba kompenseerimise kohustus, saab võtta teisi kohustusi.

Riigikogu otsustas töötada ilma vaheaegadeta kuni päevakorra ammendumiseni. Päevakorras on kuus punkti.

Esimese punktina arutab riigikogu valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt suurendatakse pensionide täiendava maksuvaba tulu määra praeguselt 210 eurolt 220 euroni kuus ning hoitakse keskmine vanaduspension jätkuvalt tulumaksuvabana.

Seotud lood:

Vastuvõetud seaduse veel jõustumata sätte kohaselt arvutatakse 1. jaanuarist 2015 ühe vanema, vanema abikaasa, eestkostja või peres hooldaja pensionile juurde täiendav pensionilisa ühe aastahinde suuruses enne 2013. aastat sündinud lapse kasvatamise eest. Eelnõu näeb ette täiendava pensionilisa maksmise jõustumise tähtaja edasilükkamise 1. jaanuarile 2018.

Menetlusel esimese ja teise lugemise vahel laekus eelnõule muudatusettepanekute tähtajaks 25. juuniks 1000 ettepanekut Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonilt, mille läbihääletamine tööks kaasa mitmekümne päeva pikkuse istungi.

Laupäeval otsustas valitsus siduda riigikogule esitatud eelnõu vastuvõtmise usaldusküsimusega enne teist lugemist. Põhiseadus annab valitsusele võimaluse siduda tema poolt riigikogule esitatud eelnõu vastuvõtmine usaldusküsimusega.

Enne teist lugemist usaldusküsimusega seotud eelnõu arutamise korda reguleerib riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 137. Sidumise hetkest lõpevad juhtivkomisjoni – rahanduskomisjoni - kohustused ning valitsus koostas eelnõu teise lugemise jaoks vajalikud dokumendid. Samuti vaatas valitsus läbi eelnõule laekunud muudatusettepanekud ja tegi nende suhtes otsused.

Tulenevalt riigikogu kodu- ja töökorra seadusest peab eelnõu lõpphääletus toimuma tänsel riigikogu erakorralisel istungil.