Riigikogu kiitis heaks nn pronksiöö seaduse

 (55)
pronksiöö
AFP/Scanpix

Riigikogu võttis teistkordsel menetlemisel 54 poolthäälega vastu presidendi poolt välja kuulutamata jäetud nn pronksiöö seadustiku.

Täna vastuvõetud karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse ja välismaalaste seaduse muutmise seadusega muudetakse karistusseadustikus paragrahve, mis sätestavad karistused riigi vastu suunatud vägivaldse tegevuse, riigireetmise ja välismaalase poolt toimepandud Eesti vabariigi vastu suunatud vägivallata tegevuse eest. Samuti Eesti vabariigi vastase sõja või okupatsiooni toetamise, Eesti vabariigi vastase vandenõu, Eesti vabariigi vastase võltsimise, politseiametniku ja tegevteenistuja riigivastase mõjutamise ja massilise korratuse organiseerimise ja ettevalmistamise ning selles osalemise üleskutse eest.

Seaduse vastu hääletas 13 riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi.

President Ilves pidas seadust esimesel korral välja kuulutamata jättes põhiseadusega vastuolus olevaks ka kaht kodakondsuse seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muudatust, kuid need otsustas õiguskomisjon uuesti arutlusele tulevast seadusest välja arvata.

 Vaata videot
Video vaatamiseks pead omale installeerima Flash Player 8 playeri, mille allalaadimiseks vajuta siia.