Riigikogu kiitis heaks kaitseväe välismissioonid

 (10)
ESTCOY-E
Kaitseväelased kõrbevormisFoto: Andres Putting

Riigikogu kiitis neljapäeval heaks tuleva aasta Kaitseväe missioonid ning andis mandaadi vajadusel kasutada Eesti kaitseväelasi NATO või Euroopa Liidu uutel sõjalistel missioonidel, määrates kaitseväelaste piirarvu.

Riigikogu võttis 70 poolthäälega vastu valitsuse esitatud riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias". Otsus lubab pikendada alates 2015. aasta 1. jaanuarist riigikogu varasemas otsuses sätestatud kaitseväe kuni kuue tegevväelase kasutamise tähtaega ÜRO juhitaval rahutagamismissioonil UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias 2015. aasta 31. detsembrini.

Riigikogu võttis 67 poolthäälega vastu valitsuse esitatud riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ja Euroopa Liidu rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös". Otsus lubab kasutada vajaduse korral kaitseväe kuni viit tegevväelast 2015. aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või EL-i juhitava, ÜRO põhikirja VI ja VII peatüki alusel rahu ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatava uue sõjalise operatsiooni või rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas oleva muu rahvusvahelise sõjalise operatsiooni alustamisel operatsioonipiirkonnas asuva rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös.

Seotud lood:

Riigikogu võttis 65 poolthäälega vastu valitsuse esitatud riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis". Otsus lubab näeb ette kasutada kaitseväe kuni 25 tegevväelast 2015. aasta 1. jaanuarist kuni 2015. aasta 31. detsembrini NATO rahvusvahelise väljaõppe- ja nõustamismissiooni Resolute Support koosseisus Afganistanis.

Riigikogu võttis 68 poolthäälega vastu valitsuse esitatud riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupi koosseisus". Otsus võimaldab kasutada vajaduse korral kaitseväe kuni 50 tegevväelast 2015. aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini EL-i Põhjala lahingugrupi koosseisus ÜRO põhikirja VI ja VII peatüki alusel rahu ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatavas sõjalises operatsioonis ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas olevas muus sõjalises operatsioonis.

Riigikogu võttis 63 poolthäälega vastu valitsuse esitatud riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis". Otsus lubab pikendada alates 2015. aasta 1. jaanuarist riigikogu varasemas otsuses sätestatud kaitseväe kuni kümne tegevväelase kasutamise tähtaega EL-i väljaõppemissioonil EUTM Mali (European Union Training Mission in Mali) 2015. aasta 31. detsembrini.

See lubab pikendada ka alates 2015. aasta 1. jaanuarist riigikogu varasemas otsuses sätestatud kaitseväe kuni kümne tegevväelase kasutamise tähtaega Malis ÜRO rahutagamismissioonil MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) 2015. aasta 31. detsembrini.

Riigikogu võttis 63 poolthäälega vastu valitsuse esitatud riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus". Otsus lubab kasutada vajaduse korral kaitseväe kuni 45 tegevväelast alates 2015. aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini NATO reageerimisjõudude NRF (NATO Response Force) koosseisus ÜRO põhikirja VI ja VII peatüki alusel rahu ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatavas sõjalises operatsioonis ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas olevas muus sõjalises operatsioonis.

Riigikogu võttis 59 poolthäälega vastu valitsuse esitatud riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos". Otsus lubab pikendada alates 2015. aasta 1. jaanuarist riigikogu varasemas otsuses sätestatud kaitseväe kuni kolme tegevväelase kasutamise tähtaega NATO juhitavate Kosovo rahutagamisjõudude KFOR (Kosovo Force) koosseisus 2015. aasta 31. detsembrini.

Kõigi eelnimetatud otsuste puhul ei antud vastuhääli, ega olnud ka erapooletuid.