Riigikeelt tonkav koolijuht sai ametisse

 (49)

Keskparteilane Aleksander Haak jäi keeletõendi vaidlustamisest hoolimata Lasnamäe gümnaasiumi juhiks.

Hoolimata sellest, et Lasnamäe gümnaasiumi direktori Aleksander Haagi kesisele eesti keele oskusele juhtis tähelepanu nii keeleinspektsioon kui ka ajakirjandus, kinnitas Tallinna linnavalitsus Haagi konkursil taas kooli direktoriks, kirjutab Eesti Päevaleht.

Haagil oli lauale panna direktoritelt nõutav kõrgema astme eesti keele oskuse tõend, mille keeleinspektsioon oli vaidlustanud ja palunud Haagil keeleoskuse kinnitamiseks uue eksami teha.

Abilinnapea Kaia Jäppinen vastas isamaaliitlaste Erki Noole ja Matti Tarumi järelepärimisele, et Haagi poolt hääletasid seitsmest komisjoniliikmest kuus, üks jäi erapooletuks.

“Konkursikomisjonil jäi Haagi eesti keele oskusest positiivne mulje,” vastas Jäppinen arupärimisele. “Ta sai küsimustest aru ja vastas neile adekvaatselt.”

Haag peab tegema kõrgema taseme keeleeksami hiljemalt maiks.

Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula tunnistas, et direktor suunati korduseksamile, kuid puhtjuriidiliselt pole tema eelmist tõendit ära võetud. Haagi direktoriks valimisel lähtuti olemasolevast keeletõendist, millele hinnangu andmine ei kuulu haridusameti pädevusse.

Pajula tunnistas, et Haagi keeleoskus ei ole hea. “Ta ikka tonkab, räägib mingil määral, aga kui ärritub, on temast arusaamisega raskusi,” ütles Pajula. Aleksander Haak keeldus võimalusest ennast ajakirjanduse veergudel kaitsta ja omapoolset kommentaari anda.

Lasnamäe gümnaasiumi sekretär ja mitu õpetajat kiitsid kooli 18 aastat juhtinud direktorit kui kooli ja õpetajate jaoks palju head teinud inimest. Sellele viitas ka seinal rippunud tunnustus hea õppekeskkonna loomise eest. “Andke talle ometi aega. Vanem inimene ei õpi keelt ühe ütlemise peale ära,” sõnas kooli sekretär.