Riigikeelt soovivad õppida tuhanded, kuid vaid üks ministeerium kasvatas keeleõppe rahastust

 (50)
Koolid-54
Koolid-54Foto: Ilmar Saabas

Kui ülejäänud ministeeriumid tänavu kulutusi eesti keele õppele kärbivad, siis siseministeerium vastupidiselt suurendas kulutusi suisa 25 korda.

Nimelt nägi siseministeerium Eesti kodakondsuse taotlemist toetavaks kelleõppeks eelmise nelja aasta peale kokku 50 000 eurot, siis sellest aastast on koolitusteks mõeldud summa kasvanud hüppeliselt - 1 250 000 euroni.

Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Martin Tulit kommenteeris, et hüppeline kasv tulenes aasta alguses jõustunud seadusemuudatusest, mis näeb ette tasuta keelekursuseid ning tasustatud õppepuhkust neile eesti keele õppijatele, kes taotlevad Eest kodakondsust.

"2019. a alguses registreeris end keeleõppelepingu sõlmida soovijaks ligikaudu 1700 inimest. Seni on keelekoolitused toimunud Tallinnas ning Ida-Virumaal ning kursustel on alustanud ligikaudu 200 inimest," sõnas Tulit.

Möödunud nädalal avaldas riigikontroll auditi, milles selgus, et täiskasvanute eesti keele õpe on kehvasti organiseeritud ning riik ei suuda pakkuda keeleõpet vastavalt nõudlusele - aastas läbib keelekursuseid kuni 6000 inimest, kuid soovijaid on 60 000 ringis.

Riiklik keeleõpe jaotub viie ministeeriumi vahel, mis omakorda hägustab pilti. Pärast auditi avaldamist teatas haridus- ja teadusministeerium, et võtab täiskasvanute keeleõppe reguleerimise enda vastutusalasse.

  Sotsiaalministeerium Kultuuriministeerium Haridus- ja teadusministeerium Siseministeerium Justiitsministeerium
Kellele suunatud koolitused? registreeritud töötud, rahvusvahelise kaitse saajad, vähehenud töövõimega isikud vähelõimunud püsielanikud, uussisserändajad eesti keele tasemeeksami sooritajad, muu emakeelega pedagoogid, kohalikud omavalitsused uussisserändajad, kodakondususe taotlejad, päästjad kinnipeetavad
2014-2018 kulutatud raha (eurodes)  9 777 839 4 746 806 4 157 809 1 329 791 1 063 226
prognoos aastaks 2019 (eurodes)  8 560 080 2 782 293 908 400 1 991 845 282 087
rahastusallikad Töötukassa, Euroopa sotsiaalfond riigieelarve, Euroopa sotsiaalfond riigieelarve, Euroopa sotsiaalfond riigieelarve, Euroopa sotsiaalfond riigieelarve