Riigihangete vaidlustuskomisjon jättis Sig Saueri vaidlustuse kaitseinvesteeringute keskuse relvahankes rahuldamata

 (44)
Kalevi jalaväepataljoni lahinglaskmised
Foto on illustreeriv.Foto: Karl Jakob Toplaan, Kaitseväe peastaabi teavitusosakond

Riigihangete vaidlustuskomisjon otsustas täna jätta rahuldamata Sig Sauer Inc.’i vaidlustuse riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) riigihankes 5,56 mm ja 7,62 mm automaattulirelvade soetamiseks. Vaidlustusega nõuti Lewis Machine & Tool Company pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamise otsuste kehtetuks tunnistamist.

Menetluslikel põhjustel hindas vaidlustuskomisjon Sig Sauer Inc.’i arvukatest etteheidetest sisuliselt vaid ühte – kas relva kukutamise testi käigus kaba purunemist ja punatäppsihiku kahjustumist tuleb pidada strukturaalseks või funktsionaalseks kahjustuseks, mis on hankedokumentide kohaselt keelatud.

„Vaidlustuskomisjon ei saanud sisuliselt hinnata teisi vaidlustaja väiteid, kuna need olid esitatud hilinenult või seonduvalt küsimustega, mis leidsid lahenduse juba vaidlustuskomisjoni eelmises, jõustunud otsuses. Samuti oli vaidlustuses püstitatud mitmeid paljasõnalisi kahtlusi, ent vaidlustuskomisjon saab menetleda vaid konkreetseid ja põhistatud etteheiteid,“ selgitas asja lahendanud vaidlustuskomisjoni liige Mart Parind.

Vaidlustuskomisjon jõudis arusaamale, et hankedokumentide järgi ei tule relva kaba ja punatäppsihiku kvaliteeti hinnata kukutamistesti raames. „Hankedokumentide kohaselt tuleb kaba ja punatäppsihiku kvaliteeti hinnata lähtuvalt muudest kaalutlustest nagu visuaalne vaatlus, testlaskmine ja muud mittepurustava iseloomuga testid. Kuna seadusest tulenevalt tuleb pakkumuse vastavuse kontrollimisel lähtuda rangelt hankedokumentides sätestatust, ei ole õiguslikku tähendust tõsiasjal, et relva kaba ja punatäppsihik, jäetuna kukutamistesti ajaks relvale, purunesid,“ sõnas Parind.

Vaidluse osapooltel on õigus esitada vaidlustuskomisjoni otsuse peale kaebus Tallinna Halduskohtule hiljemalt 21. märtsil.