Riigiametnike palgaandmetest ilmneb kummalisi preemiaid

 (83)
Rahakott.
Rahakott.Foto: Tanel Meos

Ametniku põhipalgale võib maksta aasta jooksul muutuvpalka, mille suurus on kuni 20 protsenti tema aastasest põhipalgast. Riigiametnike palgaandmetest ilmneb aga kurioosseid preemiasummasid alates mõnest eurost, vahendab ERR.

Muutuvpalgaks arvestatakse ametnikule makstud tulemuspalka, preemiat ja lisatasu täiendavate tööülesannete eest. Näiteks PPA-s eelmisel aastal ühe kuu töötanud liikluspolitseinik, kes sai põhipalgaks 1246,49 eurot, teenis sellele lisaks muutuvpalka kolm eurot.

Lisaks muutuvpalgale lisandub ametnike põhipalgale ka lisatasu puuduva ametniku ülesannete täitmise eest, valveaja, ületunnitöö, öötöö ja riigipühal tehtava töö eest ning ka tasud, mida on ametnikule makstud teiste seaduste alusel seoses teenistusülesannete täitmisega. Palgaarvestuses nimetatakse kõiki neid "muuks tuluks".

Sellelt realt leiab ametnike palgaandmetest näiteks keskkonnainspektsiooni Tartumaa büroo inspektorile makstud 1,86 euro suuruse lisatasu.

Kõige suuremat lisatasu ületunnitöö, öötöö jms eest said aga vanglaametnikud, näiteks Viru vanglas teenis üks vanemvalvur 24 726-eurose aastapalga juures 25 461 eurot muud tulu.

Palgatabeli kõige kopsakamate lisatasude poolelt leiab maksu- ja tolliameti (MTA) peadirektori Valdur Laidi, kes 73 800-eurose aastapalga juures teenis muutuvpalgana 14 500 eurot.