Riigi Kaitseinvesteeringute Keskust hakkab juhtima kolonel Rauno Sirk

 (6)
Rauno Sirk
Rauno SirkFoto: Ardi, Kaitseministeerium

Kaitseminister Hannes Hanso nimetas kaitseväe juhataja ettepanekul Kaitseministeeriumi valitsemisalas hanke- ja taristufunktsioone ühendama hakkava Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) direktoriks kolonel Rauno Sirgi, teatas kaitseministeerium.

“Ühendhangete süsteemi loomine on olnud pikka aega nii ministeeriumi kui ka kaitseväe huviorbiidis, selle asutamine on üks pikk samm ministeeriumi ning kaitseväe hangete ja riigikaitseliste objektide haldusealase tegevuse tõhustamisel,” ütles kaitseminister Hannes Hanso. “Kaitsevaldkond, mis haldab üle 2% sisemajanduse koguprodukti vahenditest nõuab kulutuste täpset ja süsteemset järelvalvet ning planeerimist. Peame seda võtma väga tõsiselt, olema läbipaistvad ja tegutsema parima kogemuse ning teadmise alusel, mida meie spetsialistid omavad.”

„Uue organisatsiooni ülesehitamine on väga suur väljakutse ja nõuab võimekat juhti. Kolonel Sirk on kogu oma senise teenistusega kaitseväes tõestanud, et tal on olemas oskused eesseisvate ülesannete täitmiseks,“ ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras. „Olen kindel, et saime RKIKi juhiks parima inimese, kes koondaks valitsemisala oskusteabe üheks tervikuks ja seeläbi tõstaks riigikaitse hangetes ja taristuvaldkonnas veelgi tõhusust.“

Kolonel Sirk asub Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse loomisprotsessi juhtima alates 4. juulist.

Seotud lood:

1993. aastast riigikaitse valdkonnas tegutsenud kolonel Rauno Sirk on varem olnud Ämaris lennubaasi ülem, õhuväe staabiülem ja Eesti sõjalise esindaja asetäitja NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris.

Rauno Sirk on lõpetanud Eesti Riigikaitse Akadeemia ja käesoleval aastal Ameerika Ühendriikide õhuväe sõjakolledži, lisaks on ta täiendanud end erinevatel õhuväe ja juhtimisalastel kursustel.

2014. aastal valiti kolonel Sirk aasta ohvitseriks.

Kaitseministri möödunud sügisene otsus koondada valitsemisala hanke- ja taristufunktsioonid ühte kohta langetati Kaitseväe vabastamiseks mittesõjalistest ülesannetest, tulemaks toime olukorras, kus viimaste aastate hangete mahud on märgatavalt kasvanud, tõstmaks hangete- ja taristufunktsioonides tõhusust ja muutmaks kaitse-eelarve kasutamist läbipaistvamaks.

1. jaanuaril 2017 tegevust alustav Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus luuakse Kaitseministeeriumi hallatava riigiasutusena, mis hakkab läbi viima nii kaitseministeeriumi, Kaitseväe kui ka teiste valitsemisala asutuste hankeid ning haldama ja korraldama kinnisvara. Keskus hakkab aastas teostama 400-500 hankeprojekti ja 100 taristuprojekti.