Riho Terras: ministeeriumi vastuseis Jõhvi gümnaasiumi hoolekogu eestikeelse õppe soovile on lubamatu

 (16)
IRL pressikonverents
Riho TerrasFoto: Ilmar Saabas

Jõhvi gümnaasiumi auvilistlane Riho Terras peab lubamatuks haridus- ja teadusministeeriumi vastuseisu Jõhvi gümnaasiumi hoolekogu soovile viia ülejärgmisest aastast kogu õppetöö eestikeelseks.

Euroopa Parlamendi valimiste Isamaa esinumbri hinnangul on eestikeelse hariduse tagamine väärtusküsimus ning seda eriti just Ida-Virumaal. Tema sõnul peaks ministeerium austama hoolekogu otsust ning võtma selge seisukoha, et kooli õpe on eestikeelne. "Senikaua, kuni me leiame ettekäändeid venekeelse õppe jätkamiseks gümnaasiumiastmes, anname me kõikidesse Eesti koolidesse signaali, et põhikoolides antav eesti keele õpe ei ole oluline," nentis Terras.

Terrase sõnul tuleb lähtuda hoolekogu ja koolijuhi seisukohast, määrata üleminekuaeg ja kooli arengukavas selgelt sõnastada, et juba ülejärgmisel aastal minnakse üle täielikult eestikeelsele õppele. See tagab tema hinnangul olukorra, kus piirkonna põhikoolid valmistavad õpilasi gümnaasiumiks ette selge teadmisega, et gümnaasiumiastmes on õpe täies mahus eestikeelne.

"Jõhvis gümnaasiumihariduse andmise sajandal aastal ei tohi lasta tekkida olukorral, kus gümnaasiumi soov muutuda taas eestikeelseks kooliks on seatud kahtluse alla. Hoolekogu soovi tuleb austada ning toetada kõigi vahenditega," märkis Terras.

Terrase arvates võik ministeerium õppust võtta eelmise aasta kogemusest ja kuulata lapsevanemate arvamust. "Kui kooli hoolekogu on avaldanud tahet, et Jõhvi gümnaasium läheks üle eestikeelsele õppele, siis on ministeeriumi ülesanne seda otsust toetada ning leida selle realiseerimiseks võimalused," rõhutas Terras.

2015. aastal avatud Jõhvi gümnaasiumis õpetatakse sel õppeaastal kahe õppekava järgi. 80/20 õppekava alusel õpetatakse vene põhikoolist tulnud noori nende emakeeles lisaks vene keele tundidele ka ajaloos ja matemaatikas, vahendas "Aktuaalne kaamera" eile.

Aprillikuu hoolekogu koosolekul leiti, et mõtekas oleks ülejärgmisest õppeaastast viia kogu õppetöö üle eestikeelseks. Haridusministeeriumi seiskohalt pole nii kiire ainult eestikeelsele gümnaasiumiõppele üleminek Jõhvis mõeldav.

Jõhvi gümnaasiumi direktor Tatjana Ait ütles, et kool on valmis eestikeelsele õppele üle minema, kuid palju sõltub sellest, kuidas tulevad ideega kaasa vene põhikoolid. Vene koolidest tulnud lastele jääks sarnaselt praegusega ka eestikeelses koolis siiski üks erand.